inwestycje

 1. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki pismem, 1GR-XII.805.75.2018 poinformował nas, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził listę zadań zakwalifikowanych do dofinasowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Zatwierdzona lista obejmuje projekt naszej Gminy pn. "Przebudowa drogi w Janowcu Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej" z kwotą 1 360 693,00 zł.

Gmina na ten cel zabezpieczyła tylko 20% wkład własny, w kwocie 340 173,54 zł. Wartość całego zadania 1 700 866,54 zł. W ramach tego zadania na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym będzie wykonana:

 • przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku 582 mb wraz z chodnikami i zjazdami na posesje (obecna droga żwirowa),
 • położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 420 mb (od cmentarza w kierunku Piekarni),
 • ułożenie chodników (wymiana zużytych płytek chodnikowych) przy zadaniu zrealizowanym w 2016 r., na odcinku 1070 mb. Wówczas wymieniono tylko krawężniki, zatem w tym zadaniu nastąpi pełna modernizacja istniejących chodników.

Należy podkreślić, że do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło 134 wnioski, wybrano 27 do dofinasowania, w tym wniosek Gminy Janowiec Kościelny, z dotacją w kwocie 1 mln 360 tys. zł. Jest ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania.

2. Remont drogi gminnej Janowiec Kościelny — Janowiec-Jastrząbki, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019, z dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 144 832,00 zł. Wartość zadania 262 454,89 zł (po przetargu).

W ramach zadania zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 766 mb. (od przepustu za Borutami do skrzyżowania we wsi Janowiec-Jastrząbki).

3. Modernizacja drogi gminnej na odcinku Janowiec Kościelny — Piotrkowo, z dofinasowaniem 50 tys. zł od Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych. Wartość zadania 100 tys. zł, w ramach którego :

 • na odcinku 999 mb. zostanie wykonane profilowanie nawierzchni żwirowej kruszywem łamanym (tłuczeń kamienny, czyli podbudowa pod masę asfaltową),
 • oczyszczone (odbudowane) zostaną rowy przydrożne,
 • wykonane będzie dziewięć zjazdów gospodarczych na przyległe nieruchomości,
 • zostaną uzupełnione pobocza (wyrównanie).
 1. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Janowcu Kościelnym w ramach Otwartych Stref Aktywności (OSA), z dotacją w kwocie 23 200,00 zł. Wartość zadania 33 175,00 zł.

W ramach tego zadania:

 • zostanie urządzona siłownia plenerowa, a w ramach niej: motyl, podciąg nóg, drabinka, pajacyk, orbitrek, rowerek, drążki,
 • ławki,
 • gry edukacyjne, czyli betonowe stoły do gier,
 • elementy infrastruktury technicznej, czyli kosze na odpady i tablica z regulaminem,
 • nasadzenia z krzewów ozdobnych iglastych.

Będzie to plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku z którego będą mogli korzystać zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Na pewno obiekt będzie też służył uczniom oraz sportowcom, dlatego jego lokalizacja jest w pobliżu Orlika.