IMG 1410 800x600

„Historia zatoczyła koło….- uroczystość posadzenia Dębu Pamięci Nadkomisarza Straży Granicznej Bronisława Borowca w Szczepkowie Borowym.                                                                                                                   

10 października 2018 roku, na miesiąc przed 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, upamiętniliśmy jedną z 22 tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej, zamordowanej strzałem w tył głowy. W organizację włączyli się mieszkańcy Szczepkowa Borowego, proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela oraz Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie. Gościem szczególnym uroczystości był syn i wnuk nadkomisarza -Ryszard i Paweł Borowiec.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele parafialnym w Janowcu Kościelnym. Księża –Henryk Lewandowski, Krzysztof Dziadak oraz Jacek Lubiński-proboszcz parafii Janowiec Kościelny- modlili się za pomordowanych przez NKWD. Kazanie wygłosił ks. Henryk Lewandowski, w którym nawiązał do czasu swego pobytu w tutejszej parafii, gdy jako młody wikariusz w trudnych latach 80-tych pracował z młodzieżą, mówił prawdę o Katyniu, nie bał się wtedy bronić krzyży w szkołach i głośno wypowiadać trudnej historii Polski. Słowo skierowane do każdego ze zgromadzonych brzmiało donośnie- przebacz, ale nie zapomnij…, jesteś Polakiem, nie szukaj przyjaciół na wschodzie, ani na zachodzie- tu jest twoja matka- Polska. Mówił to ksiądz, który przez wiele lat pracował w Rosji- był świadkiem tamtych miejsc- odwiedził Katyń, Ostaszków, Miednoje, Smoleńsk. Dla zgromadzonych gości, młodzieży, nauczycieli, mieszkańców to bardzo ważny głos, a obecność płk.Jarosława Węgrzynowskiego-komendanta Placówki Straży Granicznej w Olsztynie oraz płk. Wojciecha Łączyńskiego wraz z pocztem sztandarowym 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej dodała powagi i jednocześnie budowała poczucie polskości. Obecność strażackich i szkolnych pocztów sztandarowych, w tym sztandaru z 1938 roku ze Szkoły w Szczepkowie Borowym z chorążym Januszem Zawadzińskim oraz Jadwigą Komorowską i Urszulą Knapińską utożsamiało zgromadzonych z naszą, małą Ojczyzną. Uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie przedstawiły program artystyczny „Katyńska lekcja historii”. Gdy zabrzmiały słowa piosenki „Ostatni list” przed oczami był los wielu pomordowanych na wschodzie. Jak trudno było o tym mówić w komunistycznej Polsce- wspominał Ksiądz Jacek Lubiński-„jeden z uczniów stał na straży, gdy nauczyciel mówił o Katyniu…”

 Następnie licznie przybyli goście przejechali do Szczepkowa Borowego, gdzie została poświęcona tablica oraz posadzony dąb pamięci Nadkomisarza Straży Granicznej Bronisława Borowca. Wartę honorową pełnił poczet sztandarowy z 15GBZ. Jan Domański -przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzina Katyńska- przywiózł i przekazał ziemię z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. Dziękując za przygotowanie uroczystości nie krył wzruszenia syn nadkomisarza Ryszard Borowiec, drżącym głosem wspominał swego ojca, który  był w szeregach Orląt Lwowskich, jako żołnierz walczył w Bitwie Warszawskiej i pełnił służbę komisarza straży granicznej w Szczepkowie Borowym- dziś mój ojciec powrócił do Szczepkowa Borowego, będzie pełnił nadal swą służbę- tu historia zatoczyła koło. Zaproszeni goście w swych wypowiedziach docenili to wspólne działanie, jako przykład patriotycznej postawy mieszkańców Poboża.  Wspólne spotkanie w świetlicy wiejskiej było czasem wspomnień i  rozmów, sięganiem do czasów odległych i trochę bliższych.

Szkoła im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie realizując projekt Szkoły Dawnego Pogranicza dociera do ludzi i historii związanych z nimi. Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci- to tak naprawdę dalszy etap tego projektu, ale też wspaniałe dzieło ojca Jacka Jońca- program „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

Dziękujemy wszystkim za udział i włączenie się w tę uroczystość, a Bankowi Spółdzielczemu w Nidzicy za współfinansowanie zakupu  tablicy pamiątkowej.

Społeczność szkolna

 

Spotkanie Członków Stowarzyszenia Rodzina Katyńska z Olsztyna

 IMG 0921 800x600

W niedzielę- 28 X 2018 roku, na kilka dni przed Świętem Zmarłych, członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska z Olsztyna wraz z Panią Prezes Barbarą Gawlicką odwiedzili naszą Szkołę. Uczcili pamięć ofiar NKWD zamordowanych w 1940 roku- upamiętnionych przez naszą Społeczność Szkolną. Posadzone dęby i tablice pamiątkowe oddają hołd bohaterom- por Stefanowi Jarockiemu, ppor Janowi Bublińskiemu, ndk SG Bronisławowi Borowcowi.

Członkowie Stowarzyszenia zapalili znicze oraz uczcili minutą ciszy pamięć ofiar NKWD w otoczeniu naszej Szkoły oraz w Szczepkowie Borowym. To ważna inicjatywa, aby oddać cześć ofiarom, które poświęciły swe życie za wolność Ojczyzny.

Jest to piękne działanie, szczególnie w 100-tną rocznicę odzyskania  przez Polskę Niepodległości, kształtujące patriotyzm w  młodym pokoleniu. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy pamiętają o naszych bohaterach, nie są to już bezimienne ofiary II wojny światowej.