URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

13-111 Janowiec Kościelny

Sekretariat - tel. (89) 626 20 02,  faks (89) 626 21 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP)  

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu ( maksymalna wielkość załaczników to 3,5MB)

Pismo ogólne do podmiotu publicznego ( maksymalna wielkość załączników to 500MB)

Urząd Gminy Janowiec Kościelny na platformie ePUAP (adres ESP  /281101/SkrytkaESP)

1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

2.Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego. 

Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urząd Gminy Janowiec Kościelny: 

1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Akceptowalne formaty załączników to: a.  DOC, RTF b. XLS,XLSX  c.  CSV d. TXT e. GIF, TIF, BMP, JPG f.   PDF g. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB.

4.  dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 Numery telefonów do Urzędu Gminy

URZĄD GMINY

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

89 626 20 02

SEKRETARZ GMINY – KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO

Zofia Wielgus

89 626 20 58

SEKERTARIAT - STANOWSKO PRACY DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH

Anna Figurska

tel.89 626 20 02
fax. 89 626 21 86

STANOWSKO PRACY  DO SPRAW OBSŁUGI RADY I PRZEDSIĘBIORCÓW

  mgr Monika Ławicka

89 626 20 62

INFORMATYK
mgr Piotr Szempliński 89 512 17 02
SPRAWY OBYWATELSKIE

  mgr Ewelina Mierzejewska

89 626 20 48

Kierownik Referatu Oświaty 

mgr Karina Rogalska

89 626 24 99

STANOWSKO PRACY DS. KADROWO - PŁACOWYCH

mgr Joanna Krajewska

mgr Edyta Gąsiorowska

 89 626 24 44

SKARBNIK GMINY – KIEROWNIK REFERATU FINANSOWO- PODATKOWEGO

Wiesława Samsel

89 626 20 47

STANOWSKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Bogumiła Dunajska

89 626 20 02 

STANOWSKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

 Katarzyna   Kowalewska 

89 626 20 02

STANOWSKO PRACY DS. . WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Anna Jabłońska 

89 626 20 54

 KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI TERENOWEJ

Mateusz Moszczyński

89 626 20 61

STANOWSKO PRACY DS. GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA

mgr Leszek Jabłoński

89 626 20 30

STANOWSKO PRACY DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

mgr 
Joanna Antczak

89 626 25 15

INSPEKTOR  DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ mgr 
Joanna Idźkowska
89 626 25 15

URZĄD STANU CYWILNEGO

   

KIEROWNIK USC

  mgr Ewelina Mierzejewska

89 626 20 48

Z-CA KIEROWNIKA USC

mgr Monika Ławicka

89 626 20 48
   

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

KIEROWNIK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

mgr inż
Halina Wyszyńska

89 626 20 35

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI

KIEROWNIK SOK

Waldemar Pyracki

89 626 20 89

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK GOPS

mgr Marzena Radzymińska

89 626 20 65

BIBLIOTEKA


Aniela Szczypińska

89 626 24 04