IMG 6811 800x533

19.10.2018 roku w siedzibie SOK odbył się XII Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, w którym udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie i Szkoły Podstawowej  w Janowcu Kościelnym. Celem konkursu była popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych, kultywowanie tradycji narodowej oraz rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią i sztuką.

Według kryteriów, określonych w regulaminie, uczestników oceniało jury w składzie: Pani Izabela Rybacka, Pani Barbara Różańska, Pani Marzena Borkowska. Wyłoniono następujących zwycięzców:

W kategorii Szkoły podstawowe I-IV:

I miejsce – Weronika Wacikowska - Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym,

II miejsce – Nikola Chylińska – Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie.

III miejsce – Zespół „Trojaki” – Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym oraz Amelia Zakrzewska – Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie.

W kategorii Szkoły podstawowe V-VIII

I miejsce – Anna Kołacz i Kinga Terepet - Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie.

II miejsce – Alicja Gołębiewska – Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym.

III miejsce – Zespół „Janowieckie Iskierki” – Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym

Laureaci pierwszego miejsca wezmą udział w Przeglądzie Powiatowym w Nidzicy.

Wszystkim uczestnikom i ich muzycznym opiekunom bardzo dziękujemy.

SOK