20170322 135340 800x600

22 marca 2017 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym odbyło się spotkanie z Profesorem dr hab. Ryszardem Juszkiewiczem.-autorem książki „ Gmina Janowiec Kościelny ( Szczepkowo Borowe) w latach 1939-1945”. Profesora znamy bardzo dobrze, z Gminą Janowiec Kościelny związany jest od najmłodszych lat, a Jego interesujące wykłady są stałą częścią Seminariów Historycznych, jakie co roku odbywają się w czerwcu.

Wszystkich przybyłych przywitała Pani Marzena Borkowska-Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym, przybliżając na wstępie sylwetkę Pana Profesora, głównego bohatera spotkania.

„Pan Profesor jest autorem i współautorem ponad 32 książek o tematyce historycznej oraz 600 artykułów i prac przyczynkarskich. W dorobku zawodowym pełnił szereg ważnych funkcji, w tym sędziego przewodniczącego wydziału cywilnego w sądach powiatowych w Mławie i Żurominie.
Pan Profesor ukończył bowiem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę naukową prowadził m in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 1991 roku uzyskał habilitację, aby już w roku 1996 uzyskać tytuł profesora nadzwyczajnego.

W latach 1990- 1993 pełnił funkcję Dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w   Instytucie Pamięci Narodowej. Warto podkreślić, że przez dwie kadencje Pan Profesor był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej”

W imieniu wspólnoty samorządowej Pani Bożena Grochala-Wójt Gminy Janowiec Kościelny podziękowała Panu Profesorowi za inicjatywę wznowienia wydania książki.
Pan Profesor od pierwszego wydania, jakie miało miejsce w 1980 roku, nadal prowadził prace badawcze, zgłębiał tajniki historii tych ziem w okresie II Wojny Światowej. Pomysł wydania wznowienia książki, poszerzonej o wyniki badawcze i liczne fotografie, spotkał się z przychylnością władz samorządowych. W ciepłych słowach kierowanych do Pana Profesora Pani Wójt podkreśliła , że uwiecznienie na papierze faktów jest bezcennym testamentem historycznym Gminy i jej Mieszkańców. Podziękowania dla Pana Profesora były bardzo ciepłe i serdeczne, gdyż takie więzi łączą Pana Profesora z Gminą Janowiec Kościelny.

W okazjonalnym liście, kierowanym do Pana Profesora znalazły się takie oto słowa „Jest to niezwykła książka, napisana w sposób przystępny, piękną polszczyzną. To wielka sztuka stworzyć dzieło naukowe, które jest czytelne, zrozumiałe dla każdego. Niezwykłość tej książki wynika również z jej przejrzystości, przemyślanego układu treści, umożliwiającego w łatwy sposób odszukanie ważnych informacji związanych z określonym miejscem i osobą. Stworzyć za pomocą słowa obraz tak czytelny i rzetelny może tylko OSOBA WYJĄTKOWA, obdarzona szczególną zdolnością , umiejętnością wykorzystania źródeł archiwalnych , a przede wszystkim kierująca się prawdą w przekazie historycznym”

Pani Wójt podkreśliła, że stworzenie książki ukazującej największy konflikt zbrojny w układzie monograficznym jest wyjątkowo trudnym zadaniem.   Dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny książka stanowić będzie  szczególną wartość. Jest bowiem utrwaloną lekcją historii, z której korzystać będą również przyszłe pokolenia.

Podziękowania złożyli również uczniowie Zespołu Szkół, którzy oprócz wiązanki kwiatów odczytali okazjonalny list o treści: „W imieniu społeczności naszej szkoły, serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Ryszardowi Juszkiewicz za przypomnienie niezwykle ważnych wydarzeń z historii naszej gminy. Dzięki kolejnemu wydaniu książki „Gmina Janowiec Kościelny ( Szczepkowo-Borowe) w latach 1939-1945” następne pokolenie pozna bliżej losy bohaterów naszej Małej Ojczyzny.

   Książka Pana Profesora przybliża nam bardzo trudne i bolesne momenty naszej historii i stanowi ważny przyczynek do poznania motywów działań mieszkańców tych terenów. Jest dla nas motywacją do dalszego poznawania przeszłości tej części Polski, w której się urodziliśmy, mieszkamy, uczymy się i żyjemy.

Gratulujemy pasji, dobrej woli i wytrwałości w opisywaniu historii naszej gminy. Życzymy zdrowia i dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym”.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a na liczne pytania odpowiadał autor książki. Dyskusja trwała długo, gdyż Pan Profesor, oprócz ogromnej wiedzy historycznej, zachwycał wyrazistym przekazem, serdecznością, oraz subtelnym żartem.

W spotkaniu udział wzięli : Przewodniczący Rady Gminy Janowiec Kościelny- Pan Zbigniew Ambroziński, radni, kadra kierownicza i pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, uczniowie Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym, Szkoły Podstawowej w Waśniewie Grabowie oraz mieszkańcy, którzy w sposób szczególny interesują się historią.

Pan Profesor przyjął zaproszenie Dyrektora - Pani Beaty Jóźwiak i bezpośrednio po spotkaniu udał się wraz z małżonką do Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie , aby zobaczyć utrwalany tam dorobek w kształtowaniu tradycji i tożsamości. Jednym z nich jest stworzona w szkole Izba Tradycji Szkół Pogranicza.

Panu Profesorowi wszyscy życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości z najbliższych.

Zachęcamy do zakupu książki, którą nabyć można w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym- cena książki jest niezwykle atrakcyjna zważywszy na jej zawartość i bezcenność zebranego materiału badawczego.

Zofia Wielgus