W dniu 09 lipca 2020 roku w siedzibie gminy podpisano umowę na dofinansowanie  zadania „ Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Krajewo Małe.

Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 10.958,80 zł, z czego  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzieli pomocy w kwocie 8.767,00 zł, a udział środków własnych wynosi 2.192,80 zł.

Pani Sylwia Jaskulska- Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego po podpisaniu umowy podkreśliła znaczenie tego typu konkursów, zarówno w wymiarze województwa, jak i dotowanej gminy. Powiedziała m.in.     „ Małe granty to stymulowanie aktywności społecznej.”

W imieniu gminy Janowiec Kościelny umowę podpisał Pan Piotr Rakoczy-Wójt Gminy, Skarbnik Gminy-Pani Wiesława Samsel.

Obecna była także Pani Marzena Płoska- sołtys sołectwa Nowa Wieś Dmochy, która swym  podpisem potwierdziła udział sołectwa w realizacji przedsięwzięcia.

Efektem finalnym będzie wiata przystankowa  w m. Krajewo Małe oraz zagospodarowany teren wokół  wiaty. Mieszkańcy dokonają tam nasadzeń gatunkami  roślin, które zaliczane są do miododajnych.

Połączenie funkcjonalności z elementami troski o lokalną bazę pokarmową pszczół zostało docenione przez komisję konkursową, a konkurencja była duża.

Tym bardziej cieszymy się, że gmina Janowiec Kościelny, znalazła się wśród grantobiorców. 

umwwm