Gmina Janowiec Kościelny po raz kolejny włączyła się w organizację  obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

            XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny przebiegały będą pod hasłem „ Małżeństwo – dobre relacje  - silna rodzina”.

            W dniach od 10 maja do 14 czerwca 2019 r. na terenie województwa odbywać się będzie szereg wydarzeń, w tym na terenie naszej gminy. Szczegółowy kalendarz obchodów w Gminie Janowiec Kościelny zamieścimy wkrótce.

            Już teraz informujemy, że Organizatorem Uroczystego Zakończenia XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w dniu 14 czerwca 2019 roku będzie.....nasza gmina.

W tym dniu gościć będziemy przedstawicieli samorządu województwa oraz delegacje poszczególnych gmin i powiatów z terenu województwa.

            Na szczeblu wojewódzkim ogłoszono już konkursy, do udziału których zapraszamy naszych mieszkańców. Regulamin konkursów dostępny:

Regulamin 1

Regulamin 2

Gminny koordynator obchodów

Sekretarz Gminy

Zofia Wielgus