P1160461 800x533

25 marca 2018 roku, liczna- 60 osobowa grupa,  reprezentowała Gminę Janowiec Kościelny podczas  Misterium Męki Pańskiej, jakie odbyło się w Bydgoszczy w Fordońskiej Dolinie Śmierci.

 „ W zamyśle ma to być natchnienie duchowe dla Parafian Ziemi Janowieckiej i wspólna modlitwa za rodzinę i trzeźwość, w ramach realizowania programu naprawczego pt.
„ Narodowy Program Trzeźwości”- powiedział Ksiądz Kanonik Jacek Lubiński-Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, główny Organizator pielgrzymki. Wyjazd współfinansowała Gmina Janowiec Kościelny, uznając inicjatywę Księdza Kanonika za ważny element kampanii edukacyjnej, angażującej do realizacji Narodowego Programu Trzeźwości  m in. instytucje kościelne i samorządowe.

Narodowy Program Trzeźwości powstał jako owoc Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w 2017 roku. Uczestnicy Kongresu uznali, że „ jest on dla Narodu zarówno darem na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, jak i propozycją działania”. Wypracowano stanowisko, że aby utrwalić i wzmocnić efekty Programu „ konieczne jest wspieranie rozwoju duchowego i dojrzałej religijności, a podstawą programów profilaktycznych powinna być przyjaźń z Bogiem, pozytywne więzi w rodzinie oraz respektowanie podstawowych wartości i norm moralnych.

Misterium Męki Pańskiej odbywa się w Fordońskiej Dolinie Śmierci od 18 lat. Jest to miejsce szczególne, uświęcone krwią Polaków, stanowi część Golgoty XX wieku. W 1939 roku zamordowano tam ponad 1600 osób , głównie z Bydgoszczy i okolic.

Udział w tym wydarzeniu był z pewnością duchowym przeżyciem. Podziwiano kunszt aktorski, scenografię , dialogi, narrację i efekty świetlne. Oprócz przesłania duchowego i intencji tej pielgrzymki była to także  ogromna dawka kultury przekazanej na żywo, przez co bardziej autentycznej.

Bez wątpienia słowa ogromnego uznania należą się pomysłodawcom i organizatorom Misterium Męki Pańskiej w Bydgoszczy. Panowała tam atmosfera skupienia, powagi, ale także  nadziei na rozwiązanie wszelkich trosk i zmartwień. Tym bardziej, gdy  powtarzano słowa Jezusa Chrystusa  „ A jeśli dziś czujesz się umęczony, udręczony, przybity, czujesz, że przygniata Cię życie- Przyjdź do mnie, Ja Was pokrzepię, Dam Wam serce nowe i nie zostawię Was” .

Każdy  uczestnik wrócił z tej pielgrzymki uduchowiony. Przyczyni się do lepszego, pełniejszego  zrozumienia sensu i źródła życia, o czym czasami zapominamy w panującym pośpiechu dnia codziennego.

W pielgrzymce uczestniczyły także : Pani Bożena Grochala-Wójt Gminy Janowiec Kościelny, Pani Zofia Wielgus-Sekretarz Gminy/ Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pani Wiesława Samsel-Skarbnik Gminy. To wyraz i deklaracja ze strony samorządu gminnego współpracy   w zakresie realizowania Narodowego Programu Trzeźwości.

Zofia Wielgus

 

autor zdjęć: Leszek Jabłoński