W dniu 18.07.2014 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuce.  To bardzo ważna inwestycja, dzięki której rozwiązano problemy eksploatacyjne dotychczas użytkowanej oczyszczalni.
Gmina czyniła aktywne starania celem uzyskania dofinansowania  na tę kosztowną ,ale jakże niezbędną inwestycję. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , uzyskano dofinansowanie w kwocie 227,362,00 zł. Wartość całkowita inwestycji  wyniosła 368.274,50 zł .
 Jak zaznacza Wójt Gminy-Bożena Grochala „Jest to rodzaj inwestycji, której nie widać  gołym okiem. W każdej chwili mogło dojść jednak do poważnych zakłóceń i zagrożeń ekologicznych. Oczyszczanie ścieków to złożony proces, wymagający zastosowania najnowszych technologii. Tym bardziej cieszy, że w porę udało się zrealizować inwestycję, bez której trudno nawet sobie wyobrazić codzienne życie mieszkańców, nie wspominając już o blokadzie rozwoju gospodarczego Gminy. Należy podkreślić, że dotychczas odbiór ścieków musiał był ograniczany, aktualnie wydajność zmodernizowanej oczyszczalni rozwiązała definitywnie ten problem.”

Projekt realizował Zakład Gospodarki Komunalnej, a wykonawcą- wyłonionym w drodze przetargu, była Firma Techsan- Grzegorz Gudecki , z Gutkowa.