mammo

Zdrowie to najcenniejsze dobro. O zdrowie trzeba dbać, a jedną z form troski jest profilaktyka. Realizacja Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki Wykrywania Raka Szyjki to nie tylko diagnostyka. Wyniki badania to uspokojenie albo sygnał o konieczności podjęcia leczenia. Oba czynniki są niezwykle ważne.

            Jak corocznie Panie z Gminy Janowiec Kościelny wzięły udział w grupowym wyjeździe na badania mammograficzne i cytologię, które wykonane zostały w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA, Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

            Nasze Mieszkanki bardzo cenią sobie wykonanie badań w placówce stacjonarnej. Na podkreślenie zasługuje jakość badania, którą zapewnia wyspecjalizowany personel medyczny, z dużym doświadczeniem, otaczający pacjentki empatyczną opieką.

Jest to też wyjazd integracyjny, kończący się wspólnym obiadem oraz „babskimi” pogaduszkami na temat zdrowia, badań i profilaktyki.

Wyjazd odbył się 23 maja 2018 roku wzięły w nim udział 23 Panie.