STOWARZYSZENIE ZIEMI JANOWIECKIEJ


Jesteśmy stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296574 , z siedzibą w Janowcu Kościelnym nr 12 , z dniem 28 listopada 2007 r. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia ,którego Prezesem jest Pani Elżbieta  Zielińska . Najważniejsze cele stowarzyszenia to :

 

1. PROMOCJA ZIEMI JANOWIECKIEJ W SFERZE KULTURALNEJ I GOSPODARCZEJ .

2. WSPÓŁUDZIAŁ W INICJOWANIU I KOORDYNACJI DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWOJU GOSPODARCZEGO , SPOŁOCZNEGO I DUCHOWNEGO MIESZKAŃCÓW ZIEMI JANOWIECKIEJ ,

3. WSPIERANIE ROZWOJU WSI I OBSZARÓW WIEJSKICH

4. UPOWSZECHNIENIE ZDROWIA ,KULTURY FIZYCZNEJ ,AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI , UWZGLĘDNIAJĄC W TYM INTEGRACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,

5. KSZTAŁTOWANIE OPINII PUBLICZNEJ W ŻYWOTNYCH SPRAWACH DLA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY I POWIATU NIDZICKIEGO

6. TWORZENIE I REALIZACJA PROGRAMÓW WYCHOWAWCZYCH ,PROFILAKTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH ,A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

7. EDUKACJA OBYWATELSKA

8. ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI , MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH

9. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI RZĄDOWYMI , SAMORZĄDOWYMI I POZARZĄDOWYMI ORAZ INSTYTUCJAMI W CELU ZASPOKOJENIA ZBIOROWYCH JAK I INDYWIDUALNYCH POTRZEB WSPÓLNOTY LOKALNEJ A TAKŻE WSPIERANIE ICH W ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ , CHARYTATYWNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ ,

10. PROMOCJA WOLONTARIATU

11. UŚWADOMIENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ZNACZENIA DEMOKRACJI

12. DZIAŁANIE NA RZECZ RENOWACJI ZABYTKÓW I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NA TERENIE ZIEMI JANOWIECKIEJ

 
Działamy na terenie wsi i gminy Janowiec Kościelny . Stowarzyszenie powstało aby wspierać samorząd gminny .Najbardziej zależy nam na szeroko rozumianej poprawie bytu mieszkańców naszej wiejskiej gminy poprzez wspieranie edukacji , pozyskiwanie środków unijnych ,wspieranie aktywności mieszkańców , działanie na rzecz dzieci , dorosłych ,promocja zatrudnienia ,przeciwdziałanie patologiom społecznym ,działanie na rzecz kultury i sportu .

Szanowni Państwo Mieszkańcy Przyjaciele i Sympatycy Ziemi Janowieckiej prosimy o poparcie naszych działań . Czekamy serdecznie na nowych członków stowarzyszenia .

Dla osób chcących udzielić finansowego wsparcia dla stowarzyszenia podajemy nr rachunku bankowego :
BS w Nidzicy O| Janowiec Kościelny – 738834 1035 2004 0200 3205 0001

Dane adresowe stowarzyszenia :
Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej
Janowiec Kościelny nr 12
13-111 Janowiec Kościelny
Tel. 089 6262042

ZIELIŃSKA    ELŻBIETA    MAŁGORZATA     PREZES
SZCZEPKOWSKI PIOTR                             WICEPREZES
SZCZYPIŃSKA  JOANNA   ELŻBIETA           SKARBNIK
DOMURAD  MARTA                                    SEKRETARZ
ZIELIŃSKI  JACEK  STANISŁAW                  CZŁONEK ZARZĄDU

     KRS 0000296574

 Szanowni Państwo!

 - Jeżeli potrzebujecie wypoczynku z daleka od zgiełku ,blokowisk i zanieczyszczonego środowiska ,

- Jeżeli pragniecie kontaktu z naturą i chcecie uniknąć rygorów domu wczasowego ,

- Jeżeli tęsknicie za przyrodą ,lasami i grzybobraniem – po prostu za wsią ,

 ZDECYDUJCIE SIĘ PAŃSTWO WYPOCZĄĆ NA ZIEMI JANOWIECKIEJ .

ZAPRASZAMY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie Borowym i "Trójmieście"

Prezes Zarządu – Monika Szypulska
Wiceprezes Zarządu – Ewa Szczepkowska
Skarbnik – Joanna Rakoczy
Członek Zarządu – Halina Czarnecka
Członek Zarządu – Michał Szczepkowski

KRS 0000052886

Kontakt : tel. 697072372

http://www.stowarzyszenieborowe.xorg.pl

 e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany -Żardawy "Pod Gajem"

PODOWSKA  AGNIESZKA        PREZES
GAŁĘZIEWSKI TOMASZ            SEKRETARZ
SZCZEPKOWSKA  ANNA          SKARBNIK
ZAŁĘSKI      GRZEGORZ           CZŁONEK ZARZĄDU
PODOWSKI  MIECZYSŁAW      CZŁONEK ZARZĄDU

KRS    0000407707

strona internetowa:
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Rozwoju-Wsi-Smolany-%C5%BBardawy-Pod-Gajem/916099525084264?fref=ts

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE BENE FIDE

Numer KRS 0000526329

               
ADAMSKA MAGDALENA               PREZES
WRZESZCZYŃSKA  JUDYTA         WICEPREZES
TARWACKA MAGDALENA             SKARBNIK
WIŃSKA BEATA                          CZŁONEK
DUDEK PRZEMYSŁAW                  CZŁONEK