ZARZĄDZENIE NR 35/2019
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Janowiec Kościelny
Załączniki