woz

Święto Pieczonego Ziemniaka- 02.09.2018 r.

To już XXXIII edycja wydarzenia, które od wielu lat przybrało również formę Dożynek. To największe wydarzenie w Gminie Janowiec Kościelny jest przede wszystkim  symbolicznym podziękowaniem za rolniczy trud. Rolnicy zaś prezentują w tym dniu nie tylko swe osiągnięcia i dorobek całorocznej pracy lecz także, a może przede wszystkim ukazują  wieś jako miejsce szczególnej integracji. Przygotowanie stoiska sołeckiego czy też  wieńca dożynkowego  to efekt wspólnej pracy Mieszkańców danego sołectwa.

Zaangażowanie w promowaniu dorobku polskiej wsi, ze szczególnym uwzględnieniem regionalizmu docenił także Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego- Pan Gustaw Marek Brzezin, który przyjął Honorowy Patronat, a samorząd województwa udzielił finansowego wsparcia, stając się tym samym Partnerem wydarzenia. To ogromny zaszczyt, ale i zobowiązanie aby w jak najlepszy sposób zaprezentować dorobek Gminy, akcentując mocne przywiązanie do rodowodu i  tradycji, ukształtowanej na przestrzeni wieków. To w tej Gminie mieszkają bowiem potomkowie  szlachty pobożańskiej, którą historycy określili jaką zubożałą, ale jednocześnie gościnną- i ten ostatni zwyczaj jest wciąż kultywowany. Kto był,  na pewno nie wyszedł z tej imprezy głodny.

W organizację tego święta włączyło się Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Szczepkowie Borowym i „ Trójmieście” przejmując określoną cześć  zadań oraz: Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym - Ksiądz Kanonik Jacek Lubiński, Samorządowy Ośrodek Kultury oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Od lat wspomaga nas także liczne grono Sponsorów, a wśród nich wiele firm, instytucji i Mieszkańców, którzy w rzeczowej lub finansowej formie wsparli to wydarzenie.

A oto relacja, która być może zachęci do udziału w roku przyszłym, a dla uczestników tegorocznej edycji będzie pamiątką z podpisem „ I ja tam byłam/em i dobrze się bawiłam/em

Korowód dożynkowy

Wyruszył spod Kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym na teren stadionu gminnego  w Kucach. Korowód poprowadziła Mławska Orkiestra Dęta, a za nią podążały :poczty sztandarowe z OSP Janowiec Kościelny, Szczepkowo Borowe, Nowa Wieś Wielka, ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym i Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie. Za pocztami sztandarowymi szli zacni Starostwie  Dożynek-Pani Danuta Ambrozińska z Pokrzywnicy Wielkiej i Pan  Stanisław Szczeciński z Nowej Wsi Wielkiej oraz włodarze Gminy, Parafii, Mieszkańcy i przybyli goście- w tym przedstawiciele władz różnego szczebla administracji. Jak korowód to również przedstawiciele sołectw z wieńcami dożynkowymi.

Uroczysta, dziękczynna Msza Św.

Msza Św. koncelebrowana przez Proboszcza Parafii Św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym oraz Księdza Kanonika Romana Bagińskiego- Dyrektora Ekonomicznego Diecezji Płockiej, który wygłosił wymowne kazanie, podkreślające znaczenie społeczności  lokalnej w budowaniu, pielęgnowaniu  wartości, norm i przykazań Bożych. Obaj kapłani skierowali słowa uznania dla rolniczej pracy, umiłowania ziemi, z której wyrastają kłosy zboża, dającego pokarm w postaci chleba. Udział w przepięknej liturgii, składane Dary były symbolicznym podziękowaniem za plony i przeżyty kolejny rok, ciężkiej, rolniczej pracy.   

 

Oficjalne otwarcie Święta Pieczonego Ziemniaka

Oficjalnego otwarcia Święta Pieczonego Ziemniaka dokonała Pani Bożena Grochala-Wójt Gminy, która przywitała uczestników wydarzenia oraz skierowała wiele ważnych słów do rolników, którym w szczególności poświęcone są każde Dożynki. Powiedziała m in. „ To wyjątkowe święto jest wspaniałą okazją do wyrażenia wdzięczności Rolnikom za ich ciężką pracę. Żaden człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić rodzinnego domu bez zapachu świeżego chleba, którego obecność zawdzięczamy ciężkiej, całorocznej pracy rolników. Trudno sobie też wyobrazić życie bez obecności na naszych stołach ziemniaków i bez produktów powstałych z nich. Nasi rodzice i dziadkowie, którzy doświadczyli głodu i niedostatku, otaczali chleb szczególnym szacunkiem, pamiętając zawsze, że powszedni chleb zawdzięczają dobroczynności Boga i ciężkiej pracy ludzi”.

Pani Wójt przytoczyła także bardzo wymowne słowa jakie Papież Jan Paweł II skierował do rolników: „Wam Rolnikom w szczególny sposób powierzył stwórca wszelką roślinność przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem. Rodzi ta ziemia „cierń i oset”, ale dzięki Waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli, Waszej godności”. Odwołując się do zacytowanych słów naszego Papieża  Polaka powiedziała „Tak jak Św. Jan Paweł II, tak również wszyscy tu zebrani, z wdzięcznością i szacunkiem chylimy głowy, przed tymi, którzy przez wieki użyźniali ziemię potem czoła, stawali w jej obronie i podejmują nadal ciężki trud służby ziemi”.

Pani Wójt odwołała się także do przypadającej w tym roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Powiedziała m.in. „ W tym roku obchodzimy setną rocznicę Odzyskania Niepodległości, której nie byłoby bez miłości rolnika do Ziemi. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu ta miłość  i przywiązanie do Ziemi okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie. To dzięki tej miłości żyjemy w wolnej Ojczyźnie od 100 lat”. Kończąc przemówienie Pani Wójt podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznej uroczystości oraz życzyła wszystkim zebranym radosnego świętowania.

Po przemówieniu Pani Wójt głos zabrali : w imieniu Marszałka Województwa Pan Ryszard Cecot- Dyrektor  Departamentu Koordynacji Promocji w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pan Marcin Paliński-Doradca Wojewody, Pan Patryk Kozłowski- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w imieniu Burmistrza Mławy-Pan Jarosław Zadrożny oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -Pan Henryk Żuchowski.

            Przekazano także gratulacje i życzenia od Gości, którzy nie mogli wziąć udziału w uroczystości. Listy przesłali Posłowie RP Pani Anna Wasilewska, Pan Jerzy Małecki, Pan Wojciech Kossakowski.

 

Wręczenie wyróżnień, podziękowań

            Potrzeby Gminy Janowiec Kościelny są ogromne. Tym bardziej cieszy przychylność, zrozumienie i okazywana pomoc.  Wójt Gminy- Pani Bożena Grochala oraz Pan Zbigniew Ambroziński-Przewodniczący Rady Gminy  w symboliczny sposób  podziękowali za dotychczasowe wspieranie  realizacji zadań , które pozytywnie wpływają na rozwój gminy. Podziękowania i wyrazy wdzięczności wraz z pamiątkowymi Statuetkami otrzymali:

 1. Pan Artur Chojecki- Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 2. Pan Gustaw Marek Brzezin- Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 3. Pani Sylwia Jaskulska- Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 4. Pan Patryk Kozłowski- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 5. Pan Ryszard Cecot- Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie
 6. Pan Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 7. Pan Wiktor Wójcik- Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 8. Pan Jan Śmietanko- Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 9. Pan Marcin Paliński- Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Podziękowania wręczono także Starostom Dożynek-Pani Danucie Ambrozińskiej i Panu Stanisławowi Szczecińskiemu, którzy pełnili godnie tę zaszczytną funkcję, okazując  przy tym  wsparcie organizacyjne i rzeczowe.

 Gratulacje odebrał także młody, ambitny Mieszkaniec Gminy-Olaf Gałęziewski, gimnazjalista ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, który po raz kolejny uzyskał tytuł laureata konkursu dla szkół podstawowych z historii. To sukces ucznia, rodziców oraz nauczycieli, którzy przygotowali do konkursu-Pani Sylwia Szczepkowska i Pan Zbigniew Czechowski.

Stoiska sołeckie

W tym roku było ich 10 , każde z nich niezwykle przystrojone, z elementami kwiatów, warzyw, ziół i przeróżnych postaci, które w bezruchu, wymownym gestem albo zapraszały do stoiska albo np. ukazywały treści ekologiczne. Zauważyć można było „pannę młodą”, której suknia wykonana była z plastikowych butelek, pojemników, czy  też „ parę pawi ”, które dumnie ukazywały swe rozłożone skrzydła na drewnianym dachu stoiska. Ciekawych pomysłów związanych z udekorowaniem stoiska nie zabrakło żadnemu sołectwu. Każde z nich to arcydzieło i „ włożone serce ” . Dobrze więc się stało, że w tym roku odstąpiono od punktowania, gdyż wszystkie zasługiwały na jednakowe uznanie. Sołectwa otrzymały do wykorzystania na potrzeby sołeckie bonus o wartości 500 zł. Podczas tegorocznej edycji zaprezentowały się następujące sołectwa:  SMOLANY, JANOWIEC KOŚCIELNY, NAPIERKI, BOROWE, KUCE, POŁCIE STARE, NOWA WIEŚ WIELKA, BIELAWY, POŁCIE MŁODE, NOWA WIEŚ DMOCHY.

Konkursy:

„ Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”

Wyplatanie wieńca dożynkowego to ciężka praca, wymagająca precyzji, umiejętności i  zmysłu artystycznego. Wcześniej trzeba także zgromadzić i odpowiednio zasuszyć różnego rodzaju zboża. Tych umiejętności nie zabrakło Mieszkańcom  sołectw: BIELAWY, NOWA WIEŚ WIELKA, SMOLANY, NOWA WIEŚ DMOCHY, które przygotowały w tym roku wieńce. Powołana komisja dokonała następującego podziału nagród:

I miejsce: sołectwo BIELAWY

( Fundator nagrody :  Starostwo Powiatowe w Nidzicy)

II miejsce: sołectwo NOWA WIEŚ DMOCHY

( Fundator nagrody:  Bank Spółdzielczy w Nidzicy)

III miejsce ( ex aequo) sołectwo: SMOLANY,

( Fundator nagrody:  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie)

 

           III miejsce ( ex aequo) sołectwo NOWA WIEŚ WIELKA

( Fundator nagrody: Bank Spółdzielczy w Nidzicy)

 

„Najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana”

Do konkursu zgłoszono 14 potraw, z których 11 wyróżniono, a najwyżej punktowano mazurskie farszynki. Już sama nazwa jest apetyczna. W dalszej kolejności: kartacze i ziemniaki nadziewane zachwyciły komisję. Atrakcyjne nagrody do konkursu ufundowało: Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Szczepkowie Borowym i „ Trójmieście”- I,II,III  miejsce, a wyróżnienia ufundował Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Firma „ DOM” Marek Miszkiewicz; Robert Miszkiewicz z Nidzicy.

„ Turniej sołectw ”

Zgłosiły się 4 drużyny z następujących sołectw: JANOWIEC KOŚCIELNY, NOWA WIEŚ WIELKA, NOWA WIEŚ DMOCHY, POŁCIE STARE.

Na murawie boiska było wesoło, co nie odbierało jednak zawodnikom drużyn woli walki o zwycięstwo. Przetaczano oponę na czas, rzucano ziemniaczkiem do baniaczka, biegano z workiem wypełnionym ziemniakami, ale chyba największą atrakcją była jazda taczką, przynajmniej dla tych, którzy na niej siedzieli.

I miejsce zdobyło sołectwo JANOWIEC KOŚCIELNY, przyznano dwa II miejsca ( identyczna liczba punktów) sołectwo NOWA WIEŚ WIELKA i NOWA WIEŚ DMOCHY, a sołectwo POŁCIE STARE zdobyło również medalowe III miejsce.

( Fundatorem nagród w tym konkursie była Gmina  oraz Ekologiczny Związek Gmin  „ Działdowszczyzna”)

Zbiórka publiczna: W trakcie imprezy zbierano do puszek pieniądze na rzecz Martynki Kasznickiej, podopiecznej Fundacji „ Przyszłość dla Dzieci”. Liczymy na to, że uczestnicy imprezy odpowiedzieli na apel rodziców dziewczynki, która wymaga skomplikowanej i kosztownej operacji w Stanach Zjednoczonych. W imieniu rodziców i Fundacji dziękujemy za okazane serce.

Stoiska instytucji: Bank Spółdzielczy w Nidzicy, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie, Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, AGRO-PARTNER, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe BENE-FIDE, Lokalna Grupa Działania      „ Brama Mazurskiej Krainy”, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, OSP Janowiec Kościelny, OSP Szczepkowo Borowe, OSP Nowa Wieś Wielka.  

 

Pokaz strażacki i inne atrakcje:

Nie lada atrakcją był pokaz strażacki, w trakcie którego druhowie błyskawicznie ugasili „ pożar ”. Wszyscy mogli się jednak czuć bezpiecznie, gdyż druhowie dysponowali nowoczesnym sprzętem gaśniczym, a na miejscu były 3 samochody gaśnicze, w tym jeden nowy za prawie 800 tys. zł, zakupiony w 2018 roku. Z pewnością wiele osób z uznaniem odnosi się do służby w strukturach straży pożarnej. Być może druhowie skutecznie zachęcili jakiegoś uczestnika imprezy do wybrania zawodu strażaka lub wstąpienia do Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci cieszyły się popularnością najmłodszych uczestników imprezy, którzy bezpłatnie mogli korzystać z tej atrakcji.

Degustacja potraw- Baba ziemniaczana z sosem kurkowym cieszyła się dużą popularnością, ale największą atrakcją było pieczone prosie-prezent Starościny Dożynek-Pani Danuty Ambrozińskiej. Starosta Dożynek-Pan Stanisław Szczeciński również zadbał o to, aby goście byli zadowoleni.

Oprawa artystyczna wydarzenia:

Mławska Orkiestra Dęta z Mławy- to nie tylko rytmy wydobywane z instrumentów muzycznych, ale również elegancja, harmonia ruchów. Wszystkie te elementy można było podziwiać w trakcie korowodu dożynkowego, ale również na scenie w trakcie parady.

Zespół CANTARE z Mławy: Mławscy seniorzy z pasją i elegancją zaprezentowali na scenie swe umiejętności wokalne. Występ spotkał się z niezwykłą przychylnością publiczności, która nagrodziła Zespół, Dyrygenta-Panią Edytę Suszek i akompaniatora-Pana Jarosława Bartkowskiego gromkimi brawami.

Muzyczne wykonanie wiersza Jana Brzechwy „ Na straganie ”

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym  zaprezentowali na scenie ciekawą interpretację znanego wszystkim wiersza Jana Brzechwy „ Na straganie”. Do występu dzieci przygotowała Pani Judyta Wrzeszczyńska- nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, a Pani Anna Szczepkowska-również nauczyciel tej szkoły,  opracowała i wykonała przepiękne stroje i rekwizyty do tego muzycznego spektaklu.

„ Reduta Ordona” –Ten patriotyczny utwór naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza, napisany aby motywować do walki o utraconą niepodległość,  zaprezentował Krzysztof Jóźwiak, uczeń Gimnazjum przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, jeden z laureatów konkursu patriotycznego. Był to prawdziwy kunszt aktorski. Utwór długi, trudny do recytacji ze względu na potrzebę zachowania ówczesnej polszczyzny, ale uczeń zarecytował i zinterpretował wzorcowo, co publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

Utworem tym zaakcentowano rocznicowe obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, a elementy patriotyczne znalazły się także na scenie. Scenografię sceny wykonali pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury i wielu wolontariuszy,  według koncepcji i przy udziale Pani Anny Szczepkowskiej- nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym. 

Janowiecki Teatr Tańca-  zaprezentował ciekawy układ choreograficzny, który opracowała Pani Marzena Borkowska-Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury. Ta forma artystyczna jest ciekawym środkiem przekazu. Aktor poprzez muzykę i taniec przekazuje przesłanie. Jednym słowem- nie trzeba mówić, aby zrozumieć treść.

Muzyka do tańca- publiczność usłyszała znane i lubiane piosenki w aranżacji Zespołu EVEREST, który w różnym składzie zabawiał publiczność, zapraszając do wspólnego śpiewania i tańczenia.

Gwiazdą wieczoru był Marcin Siegieńczuk- były lider zespołu TOPLES, którego koncert z pewnością bardzo podobał się publiczności skoro wokalista kilka razy „ bisował”.

            Z roku na rok Święto Pieczonego Ziemniaka zwiększa swoje rozmiary, nabiera większego blasku, znaczenia- do czego bez wątpienia przyczyniają się Sponsorzy, którym serdecznie dziękują Organizatorzy: Gmina Janowiec Kościelny, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Szczepkowie Borowym i „ Trójmieście”. ( lista sponsorów w załączeniu).

            Już za rok kolejna edycja Święta Pieczonego Ziemniaka, na które wszystkich serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                                                                                                                           Zofia Wielgus

         Sponsorzy XXXIII Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka  –  Święta Plonów 2018r.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”.
                                                                              Św. Jan Paweł II.

 1. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
 2. Jan Kitowicz TRAS-ŻWIR – GAJEWO
 3. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI w Szczepkowie Borowym i „Trójmieście”
 4. ZETO SOFTWARE – Olsztyn
 5. MLEKOMA SP. Z O.O. W WARSZAWIE – SM w Przasnyszu
 6. BANK SPÓŁDZIELCZY w Nidzicy
 7. PHU WOJCIECH SZYPULSKI – Kuce
 8. KRAM - Nidzica
 9. STAROSTWO POWIATOWE w Nidzicy
 10. BUD-MARK SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT NADZIEJA – Marek Kujawski Napierki
 11. PIEKARNICTWO KOSAKOWSCY – Janowiec Kościelny
 12. WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA w Olsztynie
 13. ALINA MŁYŃSKA „BAR BISTRO” - Janowiec Kościelny
 14. DANUTA I ZBIGNIEW AMBROZIŃSCY – Pokrzywnica Wielka
 15. GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O. W Nidzicy
 16. NADLEŚNICTWO Nidzica
 17. GOSPODARSTWO ROLNIE ZDZISŁAW PODOWSKI – Janowiec Kościelny
 18. IWONA I JANUSZ PŁOSCY – Miecznikowo-Kołaki
 19. KAROL KRAJEWSKI – Jabłonowo Adamy
 20. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE DARIUSZ PIOTRKOWSKI – Stacja Paliw w Kucach
 21. DOM SP Z O.O. Spółka Komandytowa – Mrówka w Nidzicy
 22. PPHU MLEKS SP Z O.O. Wyszków
 23. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” w Nidzicy
 24. USŁUGI BUDOWLANO-BRUKARSKO-KAMIENIARSKIE DOM WESELNY  - Waśniewo-Gwoździe
 1. DANUTA I ROMAN JASTRZĘBOWSCY – Nowa Wieś Dmochy
 2. KOŁO ŁOWIECKIE „MEWA” - Pułtusk
 3. KOŁO ŁOWIECKIE „KNIEJA” - Nidzica
 4. BEATA I WITOLD STRYJEWSCY – Zaborowo
 5. TOBSTOL ZAKŁAD STOLARSKI Mariusz Tobojka – Janowiec Kościelny
 6. JAROSŁAW ZAKRZEWSKI – Nidzica
 7. INS-BUD PLUS SP Z O.O. – Olszewo
 8. WITOLD ZAGOŻDŻON – Nidzica
 9. AGRO PARTNER IWONA MIECZNIKOWSKA - Nidzica
 10. ANDRZEJ WACIKOWSKI – usługi blacharsko-dekarskie Janowiec Kościelny
 11. PKS MŁAWA – Mobilis Group
 12. ZWIĄZEK GMIN WARMIŃSKO-MAZURSKICH – Olsztyn
 13. DOROTA I STANISŁAW SZCZECIŃSCY – Nowa Wieś Wielka
 14. EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN „DZIAŁDOWSZCZYZNA” - Działdowo
 15. OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM w Nidzicy
 16. E i M NOWOWIEJSCY -Olsztyn
 17. KAMET SP Z O.O. Nidzica
 18. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELEKTRO-SERWIS ARKADIUSZ BUTKIEWICZ – Nidzica
 19. ALDONA I PIOTR SZCZEPKOWSCY DELIKATESY CENTRUM – Janowiec Kościelny
 20. KANCELARIA NOTARIALNA w Nidzicy Danuta Raduszewska
 21. PHU CHEMIROL PARTNER I DORADCA W ROLNICTWIE – MOGILNO
 22. CENTRUM OGRODNICZE ORZECHOWSKI w Nidzicy
 23. JAN GŁASEK – Sklep Spożywczo-Przemysłowy Safronka
 24. KWIACIARNIA BELLA FLORA z Nidzicy ANNA MOSZCZYŃSKA
 25. FUNDACJA ITAJ w Szczepkowie Borowym
 26. AGNIESZKA I TOMASZ PODOWSCY - Szczepkowo-Skrody
 27. EWA I KRZYSZTOF LEŚNIKOWSCY Stare Połcie
 28. TERESA I BOGDAN KOWNACCY – Połcie Młode
 29. MAŁGORZATA TRZCIŃSKA – Sklep Spożywczo-Przemysłowy Napierki
 30. MAŁGORZATA WRONKA – Sklep Spożywczo-Przemysłowy Nowa Wieś Wielka
 31. ELŻBIETA KOKSA - Sklep Spożywczo-Przemysłowy Szczepkowo Borowe
 32. JOLANTA OLSZEWSKA – Janowiec-Leśniki
 33. MARZENA SZCZEPKOWSKA- Waśniewo-Gwoździe
 34. ELŻBIETA I MIROSŁAW CIESIELSCY – Waśniewo-Gwoździe
 35. ALINA I ROMUALD GOSTKOWSCY - Kownatki-Falęcino
 36. ELŻBIETA ŻEBROWSKA-Połcie Młode
 37. KAZIMIERZ KOŁACZ – Nowa Wieś Wielka
 38. ANNA KOMOSIŃSKA – Zaborowo
 39. TADEUSZ JURKIEWICZ – Bielawy
 40. JADWIGA ROGOZIŃSKA – Szczepkowo-Zalesie
 41. MAGDALENA MOSZCZYŃSKA – Szczepkowo-Zalesie
 42. HALINA CZARNECKA – Szczepkowo-Skrody
 43. KRYSTYNA I TADEUSZ DUCHNA – Szczepkowo-Sołdany
 44. ANNA I MARCIN ZAKRZEWSCY- Nowa Wieś Wielka
 45. AGNIESZKA PODOWSKA - Smolany-Żardawy
 46. MARZENA I JANUSZ PŁOSCY – Nowa Wieś Dmochy
 47. IWONA I BOGDAN SZCZEPKOWSCY – Janowiec – Kościelny
 48. HALINA I ANDRZEJ MIECZNIKOWSCY – Janowiec Kościelny
 49. TOMASZ LANGOWSKI -Zabłocie Kanigowskie
 50. ANDRZEJ SZYPULSKI Stare Połcie
 51. KAMIL CHMIELEWSKI – Janowiec Kościelny
 52. EWA PŁOSKA – Janowiec Kościelny
 53. STANISŁAW KORNIELUK - Nidzica

Dziękujemy za Patronat Honorowy Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezin i Patronat Medialny Naszej Gazety Nidzickiej.

Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do Czcigodnych Księży : Ks. Kanonika Jacka Lubińskiego – Proboszcza Parafii w Janowcu Kościelnym i Ks. Kanonika Romana Bagińskiego – Dyrektora Ekonomicznego Diecezji Płockiej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi w Szczepkowie Borowym i „Trójmieście”.

Słowa podziękowania kierujemy do Starostów Dożynek : Pani Danuty Ambrozińskiej z Pokrzywnicy Wielkiej i Pana Stanisława Szczecińskiego z Nowej Wsi Wielkiej.

Słowa podziękowania i uznania kierujemy do wszystkich wystawców wieńców i stoisk dożynkowych, prezentujących dorobek sołectw, firm, instytucji i szkół.

Dziękujemy Sołectwom:

Bielawy, Borowe, Janowiec Kościelny, Kuce, Napierki, Nowa Wieś Dmochy, Nowa Wieś Wielka, Połcie Młode, Połcie Stare, Smolany.

Dziękujemy Instytucjom, Firmom i Zespołom:

Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym

Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

AGRO-PARTNER w Nidzicy

Mławska Orkiestra Dęta i Chór „Cantare” -  Mława

Janowiecki Teatr Tańca – SOK Janowiec Kościelny

Stowarzyszenie LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, Nidzica

Stowarzyszenie BENE FIDE – Janowiec Kościelny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Warmińsko-Mazurski – Nidzica

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie - Placówka Terenowa w Nidzicy

OSP w Janowcu Kościelnym, OSP Szczepkowo Borowe, OSP Nowa Wieś Wielka

Serdecznie dziękujemy wszystkim Sponsorom, Samorządowcom i tym Osobom, których nie wymieniono, a które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji naszej uroczystości.

Dziękujemy za wsparcie finansowe i organizacyjne.

                        

           Dziękują

  Przewodniczący                                                                            Wójt

        Zbigniew Ambroziński                                                            Bożena Grochala

 

 

ZDJĘCIA - autor: Urząd Gminy Janowiec Kościelny

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZDJĘCIA - autor: Jan Borodziuk

 

 

FILMY: