27 czerwca 2014 roku Wójt Gminy Bożena Grochala i Skarbnik Gminy Elżbieta Wiśniewska podpisały umowę o kolejnym dofinansowaniu dla Gminy Janowiec Kościelny.
Tym razem to Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie udzieliła bezzwrotnej pomocy finansowej na " Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów komunikacyjnych na osiedlach mieszkaniowych po byłych PGR w miejscowościach Safronka i Kuce,w wysokości do 450 tys.zl.
Szacunkowa wartość tego przedsięwzięcia to kwota 453 481,84 zl, określona w kosztorysach budowlanych. Agencja udzieli pomocy do 100% wartości zadania , jednak nie więcej niz 450 tys.zl. Z otrzymanych środków Gmina wykona ciągi komunikacyjne na odcinkach, które obecnie są własnością Agencji, a będą służyły naszym mieszkańcom. Gmina wnioskowała oprócz w/w pomocy o wsparcie finansowe dla modernizacji sieci wodociągowej i hydroforni w Kucach i Safronce oraz docieplenie budynków mieszkalnych, wymiane pokryć dachowych i wymianę drzwi wejściowych w budynkach w których zamieszkują byli pracownicy PGR i ich rodziny w miejscowościach: Kuce, Pokrzywnica Wielka i Safronka. Tu Agencja nie mogła udzielić pomocy finansowej, ponieważ przed przekazaniem sieci wodociągowej i hydroforni dla Spółdzielni Mieszkaniowej - Agencja przeprowadziła remont za ok. 400 tys zł. Równiez w Kucach byl remont za 14 tys zł. Nawet jeżeli najmniejsze środki finansowe zostały wydane przez Agencję, przed przekazaniem mienia, nie ma możliwości kolejnego wsparcia finansowego. Natomiast remont budynków mieszkalnych bedzie miał szanse na dofinansowanie, jeżeli powstaną w przyszłości wspólnoty mieszkaniowe.