ministerstwo rodziny pracy polityki spolecznej

 senior plus logo

Już niedługo Gmina Janowiec Kościelny będzie mogła zaprosić seniorów do skorzystania z oferty skierowanej specjalnie dla tej grupy społecznej. To właśnie z myślą o osobach w wieku 60+ gmina przystąpiła do konkursu z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł I „Utworzenie i /lub wyposażenie placówki Senior+”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskując dofinansowanie w wysokości 148 tys. zł na utworzenie Klubu Seniora. Wkład własny stanowił kwotę 37 tys. zł. Siedzibą Klubu jest świetlica wiejska w Janowcu Kościelnym.

Przynależność seniora do Klubu Seniora da przede wszystkim możliwość spędzania czasu w sposób twórczy, co pozwoli na rozwijanie zainteresowań i zdolności. Tematyczne zajęcia-jak np. korekcyjno-relaksujące przyczynią się do poprawy zdrowia i utrzymania dobrej kondycji. W tym celu zakupiono materace, maty korekcyjne i szereg sprzętu i akcesoriów z tym związanych.

 Zakupiony z kolei sprzęt rtv umożliwi wspólne oglądanie programów edukacyjnych, filmów, co będzie znakomitym przyczynkiem do kreowania wyobraźni i dyskusji.

Profesjonalnie urządzona i wyposażona kuchnia będzie  natomiast okazją do popisów kulinarnych i wymiany doświadczeń w sztuce dekorowania i podawania potraw.

 To tylko niektóre z propozycji, gdyż połączenie doświadczenia seniorów i zdolności animatora są najlepszą gwarancją pouczających spotkań i ciekawych warsztatów. 

Seniorzy będą  czuli się potrzebni w społeczności lokalnej, gmina z pewnością zyska kolejną grupę aktywnych mieszkańców.

Zofia Wielgus