20161025 114413 800x450

25.10.2016 roku w siedzibie SOKSiR odbył się X Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, w którym udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie i Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym. Celem konkursu była popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych oraz upowszechnianie polskiej tradycji narodowej. Była to również okazja prezentacji dorobku artystycznego solistów oraz zespołów wokalnych z naszej gminy. W tej muzycznej formie, w niezwykle ekspresyjny sposób, uczestnicy wyrażali swe uczucia patriotyczne.

Według kryteriów, określonych w regulaminie , uczestników oceniało jury w składzie: : Pani Marzena Borkowska-Kierownik SOKSiR, Pani Barbara Wrzeszczyńska, Pani Ryszarda Lipińska. Wyłoniono następujących zwycięzców:

W kategorii Szkoły podstawowe :

I miejsce – zespół „Iskierki”- Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym,

II miejsce (przyznano dwa równorzędne miejsca) – Anna Kołacz oraz Natalia Szczepkowska– Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie.

III miejsce – Olaf Gałęziewski - Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym

W kategorii gimnazja – wyróżniony został zespół w składzie Borkowska Agnieszka, Wójcicka Dominika, Kobus Wiktoria - Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym.

Laureaci pierwszego miejsca wzięli udział w Przeglądzie Powiatowym
w Nidzicy.

Wszystkim uczestnikom i ich muzycznym opiekunom bardzo dziękujemy za prezentację utworów i wprowadzenie ducha patriotyzmu .

SOK