Świetlica wiejska to przede wszystkim miejsce służące  integracji środowiska lokalnego. To ważne ogniwo w procesie rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy.
    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Janowiec Kościelny realizuje  koncepcję poprawy jakości życia mieszkańców poprzez  zaspokojenie potrzeb kulturalnych.

    W ostatnim okresie podpisano dwie umowy:

- 04 kwietnia 2014 roku na dofinansowanie zadania pod nazwą  ” Remont świetlic wiejskich w Szczepkowie Borowym, Nowej Wsi Wielkiej, Nowej Wsi Dmochy, Bielawach; Gmina Janowiec Kościelny ”. Koszty całkowite projektu- 140.182,35 zł brutto, z czego dofinansowanie - 79 531,00 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 -2013


- 03 czerwca 2014 roku na dofinansowanie operacji pt. „ Tradycyjne potrawy szansą rozwoju turystyki regionalnej- aktywizacja mieszkańców poprzez wyposażenie świetlic wiejskich”. Projekt przewiduje doposażenie świetlic w Zaborowie, Bielawach, Nowej Wsi Wielkiej, Nowej Wsi Dmochy, Janowcu Kościelnym odpowiednio w niezbędny sprzęt agd, meble, akcesoria sportowo-rekreacyjne. Wartość ogólna projektu - 38.044,02 zł.,  z czego dofinansowanie 24.999,00 zł. z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W imieniu Gminy umowy podpisała: Bożena Grochala-Wójt Gminy , Elżbieta Wiśniewska-Skarbnik Gminy.