Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - kadencja 2018-2023


1. Anna Rembowska - Przewodniczący
2. Bożena Duchna - Zastępca Przewodniczącego
3. Karol Krajewski
4. Jolanta Olszewska
5. Robert Radzymiński
6. Marcin Wesołowski
7. Teresa Nowosielska
8. Ewa Rudzińska