Skład Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023

1. Jolanta Olszewska  - Przewodniczący
  2. Ewa Rudzińska zastępca przewodniczącego
  3. Karol Krajewski
  4. Elżbieta Żebrowska
  5. Anna Rybacka