Sanepid ostrzega przed dopalaczami: Potrafią działać bardzo szybko i mocno

                                           

W ostatnich tygodniach na terenie całej Polski dochodzi do licznych silnych  zatruć nieznanymi substancjami. W rozmowach z ofiarami tych środków policjanci dowiadują się, że palili lub zażyli tzw. „dopalacze” kupowane przez Internet.

Zbliżają się wakacje.

Prosimy rodziców i dorosłych opiekunów – zwracajcie uwagę na niepokojące sygnały i zmiany w zachowaniu Waszych dzieci, uczniów czy wychowanków.

Dopalacze są mieszanką wielu substancji chemicznych, dlatego lekarzom trudniej diagnozować osobę po ich zażyciu. Są bardzo niebezpieczne, szczególnie groźnie wpływają na mózg. Powodują zaburzenia neurologiczne i dróg oddechowych a w niektórych przypadkach mogą doprowadzić do śmierci.

 Problem w tym, że nie ma możliwości zlikwidowania dopalaczy. Nie ma ich bowiem na liście substancji zabronionych, która zawiera tylko ich składniki, dlatego często producenci często zmieniają skład chemiczny. Prawo karze tylko tych, którzy rozprowadzają substancje zagrażające życiu i zdrowiu a dopalacze funkcjonują jako produkt trujący, nienadający się do spożycia. Ich posiadanie nie jest nielegalne.

 Od dopalaczy łatwo się uzależnić. Najczęściej ofiarami nałogu są osoby od 13 do 23 roku życia. Eksperymentują szukając wrażeń. Wyjście z nałogu jest trudne.

     Dopalacze stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż i reklamowanie jest obecnie w Polsce ustawowo zakazane. Sprzedawcy tych specyfików za wszelką cenę próbują jednak obejść obowiązujące w tym zakresie przepisy i zakazane substancje oferują w nielegalnej sprzedaży jako produkty kolekcjonerskie czy kadzidła. Większość dopalaczy ma postać tabletek lub mieszanek do palenia.

W ramach działań profilaktycznych Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej   w Nidzicy  w tym roku szkolnym rozmawia o zagrożeniu jakie powodują narkotyki i dopalacze na spotkaniach z młodzieżą i pedagogami. Zwalczając ten proceder Państwowa Inspekcja Sanitarna  od wielu lat współpracuje z Policją.

     Osoba, która udziela dopalaczy innym, oprócz zarzutów z Ustawy o zapobieganiu narkomanii może także mieć postawiony zarzut z art. 160 Kodeksu Karnego – narażenia na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu czy art. 165 kk - sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.

   Perfidni handlarze dopalaczami mieszają najróżniejsze substancje, czasem bardzo niebezpieczne – zwłaszcza dla młodych organizmów. Na opakowaniach nie ma składu tych preparatów co właśnie jest podwójnie niebezpieczne dla zażywających te środki. Zagrożeniem jest bowiem to, że lekarze nie mając informacji jakie substancje zażyła czy wypaliła zatruta osoba mają bardzo utrudnione działanie i opóźnia to ratowanie ludzkiego życia.

Ostrzegamy:

- Dopalacze to substancje uzależniające. Już jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu.

- Nie ma bezpiecznych dopalaczy! Ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią!

- Sprzedaż dopalaczy to przestępstwo! Grozi za to odpowiedzialność karna oraz wysoka grzywna.

Ważne jest przede wszystkim uświadomienie szczególnie młodym ludziom, że dopalacze to groźna trucizna i każde ich zażycie może wiązać się z poważnym, a nawet śmiertelnym ryzykiem. Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy gdy nas do tego namawia. Alarmujmy o tym pod nr 112!

                                                         SZANOWNI PAŃSTWO,

Zwracajcie uwagę na dziwne zachowanie Waszych dzieci, uczniów i wychowanków. Sprawdzajcie czy nie kupują w Internecie środków o dziwnym przeznaczeniu, w paczuszkach z wymyślnymi nazwami są zazwyczaj małe torebki strunowe z zawartością roślinnego suszu czy proszku. Rozmawiajcie z młodymi ludźmi jak straszne spustoszenie w organizmie i czasem trwałe uszkodzenia mózgu powoduje używanie tych chemicznych preparatów. Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy gdy nas do tego namawia. Nie warto ryzykować własnego życia i zdrowia!

St. asystent ds. promocji zdrowia

 mgr  Beata Rapacka

PSSE Nidzica

Pobierz :

Szukaj porozumieniaze swoim dzieckiemze swoim dzieckiem

Dopalacze