IMG 0714 800x600

Dnia 13.10.2016r. w  siedzibie Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym, odbyło się szkolenie indywidualne dla rolników.  Dotyczyło ono  przestrzegania zasad  BHP w gospodarstwie rolnym.  Rolnicy najczęściej ulegają wypadkom przy pracy z udziałem  grup zdarzeń:  02 - upadek osób, 07 - pochwycenie przez części ruchome maszyn i urządzeń oraz 08 -uderzenie, pogryzienie przez zwierzęta.  Wskaźnik wypadkowości w województwie warmińsko-mazurskim  jest jednym z najwyższych, a w gminie Janowiec Kościelny jest najwyższy   (2015 - 7 wypadków;  01.01.2016r.-30.09.2016r. - 15 wypadków) z wszystkich gmin, podległych  Placówce Terenowej KRUS w Nidzicy, dlatego  przeprowadzenie  szkolenia dla ww. gminy  było jak najbardziej  zasadnym.  
 Główne hasła szkolenia:
Upadek to nie przypadek, które przypomina, że dbałość o stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ład i porządek w obejściu, stosowanie właściwej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, skutecznie ograniczają ryzyko upadków osób podczas pracy w rolnictwie.

-  Nie daj się wkręcić, mające na uwadze zapobieganie groźnym w skutkach pochwyceniom i uderzeniom przez ruchome części maszyn i urządzeń, poprzez dbanie o ich stan właściwy, o kompletność osłon i zabezpieczeń ruchomych części, przestrzeganie zaleceń producentów zawartych w instrukcjach obsługi, takich jak np. konieczność wyłączenia napędu przed rozpoczęciem napraw i regulacji.
 - Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz - to nowe hasło, związane z problemem wypadków podczas obsługi zwierząt. Bezpieczeństwo i higiena pracy z żywym inwentarzem w dużej mierze zależy od warunków jego bytowania w gospodarstwie rolnym. Zapewnienie zwierzętom odpowiedniej przestrzeni do życia oraz pożywienia i wody, traktowanie ich przyjaźnie, zmniejsza ryzyko przygniecenia, uderzenia i pogryzienia, a przestrzeganie higieny podczas ich obsługi,  zapobiega zakażeniom chorobami odzwierzęcymi.

Głównym celem spotkania było omówienie najważniejszych zasad BHP, których przestrzeganie pozwoli  zmniejszyć ryzyko wszystkich wypadków, a w szczególności ww. grup oraz zaprezentowanie trybu  postępowania wypadkowego.
Wiedzę przekazaną na szkoleniu  uczestnikom uzupełniono o  projekcję filmów edukacyjnych z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. W między czasie  rozdano  uczestnikom broszury i kalendarze prewencyjne  na 2017r.  Podsumowaniem zdobytej na szkoleniu wiedzy było rozwiązanie testu z zakresu BHP w rolnictwie. Komisja konkursowa w składzie Kierownik PT KRUS w Nidzicy -  Joanna Szczepkowska oraz Samodzielny Inspektor -  Sylwia Urbanowicz z przyjemnością wyłoniły  laureata konkursu, którym okazała się  Pani  Ewa Szczepkowska ze Szczepkowa Borowego, która otrzymała nagrodę ufundowaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w postaci: gaśnicy proszkowej, apteczki, koca gaśniczego oraz  dodatkowych gadżetów. Laureatce Kasa życzy skutecznego wykorzystywania nagrody przy codziennej pracy w rolnictwie.

PT KRUS w Nidzicy

IMG 0712 800x600

IMG 0714 800x600