Artykuły z kategorii

Nasza gmina

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELN…

23-08-2016

Janowiec Kościelny 23.08.2016r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23.08.2016r.   Wójt Gminy Janowiec Kościelny na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Więcej

Kultura

ZAJĘCIA TANECZNE W SOKSiR.

10-08-2016

Dnia 14.07 i 26.07. odbyły się zajęcia taneczne dla dzieci. Pani Marzena Borkowska - Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji zorganizowała próby do etiudy tealtralno - tanecznej o tematyce...

Więcej