20170826 125557 800x450

W dniu 26 sierpnia 2017 r. w Szczepkowie-Zalesiu odbyły się warsztaty ekologiczne połączone z nasadzeniem roślinności. Sołtys sołectwa Magdalena Moszczyńska w ramach warsztatów przeprowadziła gry i zabawy dla dzieci o tematyce ekologicznej. Najmłodsi bardzo chętnie uczestniczyli w przygotowanych zabawach, a także wykazali się ponadprzeciętną wiedzą na tematy związane z ekologią. Następnie wspólnie posadzono roślinność na placu wiejskim, o którą -  pod nadzorem Pani Sołtys - dzieci zobowiązały się dbać. Warsztaty zakończyły się wspólnym grillem.

Warsztaty miały na celu kształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców sołectwa Szczepkowo-Zalesie. Spełniły również funkcę intergracyjną.

Zadanie pn. „EKO-PRZYGODA” zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pozyskanego przez Gminę Janowiec Kościelny na wniosek sołectwa Szczepkowo-Zalesie.

Joanna Krajewska