fotowoltanika

23 stycznia 2018 r. została podpisana z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego  umowa o dofinansowanie projektu „Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny”. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostanie zrealizowany Projekt o wartości 871204,18 zł., na który gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 602051,67 zł. Wartość zadania może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na jego realizację. W ramach Projektu zostanie wybudowanych pięć instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Hydrofornia Bielawy, OSP w Janowcu Kościelnym - Dom Strażaka, oczyszczalnia ścieków KUCE, Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym).

Projekt pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział OZE w bilansie energetycznym gminy. Zostanie też zwiększone bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł oraz dostawę energii. Ponadto inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2. Zadanie należy wykonać do 31 sierpnia 2018 roku.