IMG 1619 800x533

Seminaria historyczne odbywające się w naszej gminie od 19 lat, dają dowód jak ważna jest historia, tradycja i pobożańska tożsamość dla społeczności lokalnej. Podczas takich spotkań mamy okazję poznać historię naszego regionu, znaczących mieszkańców, którzy budowali tradycję i kulturę nasze gminy  jak również miejsca i wydarzenia, które są wizytówką naszej małej Ojczyzny.

Wiedza zdobyta podczas seminarium daje poczucie wspólnoty, łączy z tradycją  a tym samym umacnia w naszych działaniach, naszej przyszłości i tożsamości.

XIX Seminarium Historyczne odbyło się w szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie. Przed rozpoczęciem części oficjalnej, w parku „Pobożańskim” w Janowcu Kościelnym została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona prof. Ryszardowi Juszkiewicz,  prawnikowi, historykowi, senatorowi I i II kadencji, przyjacielowi ziemi Janowieckiej – naszemu ziomkowi.

Wszystkich zebranych gości przywitała Pani Marzena Borkowska – p.o. Kierownika Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym oraz Pani Beata Jóźwiak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie - Grabowie.

Przywitano przedstawicieli organów samorządowych - Wójta Gminy – Pana Piotra Rakoczy, Przewodniczącą Rady Gminy Janowiec Kościelny Panią Mariannę Malinowską, oraz radnych gminy i powiatu, Ks. Kanonika Jacka Lubińskiego – proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, byłych i obecnych dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i zakładów pracy, media oraz ogólnie wszystkich sympatyków ziemi pobożańskiej.

Oficjalnego otwarcia XIX Seminarium Historycznego dokonał Pan Piotr Rakoczy – Wójt Gminy a historię szkoły, w której odbywało się seminarium przedstawiła Pani Beata Jóźwiak – dyrektor.

Po uroczystym przywitaniu rozpoczęły się wykłady. Jako pierwsza wystąpiła Pani Ewa Ostrowska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, przedstawiła wszystkim uczestnikom „Historię Gminy Janowiec Kościelny ukrytej w kurhanach”.

Kolejne wystąpienie należało do Pana Wiesława Kacner – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Zawiszy czarnego w Waśniewie-Grabowie, który opowiedział nam o „Historii Waśniewa – Józefie Waśniewskim – działaczu niepodległościowym”.

Kolejny wykład przedstawił nam Pan dr Janusz Zawadziński z Warszawy, przybliżył nam sylwetkę prof. Ryszarda Juszkiewicza i wspomnienia z nim związane.

Miłym akcentem muzycznym pomiędzy wykładami, były występy wokalne uczennic ze Szkoły Podstawowej w Waśniewie–Grabowie. 

 

Na zakończenie gospodarze zaprosili uczestników na poczęstunek, podczas którego można było wymienić poglądy na temat przedstawianych prelekcji oraz w sympatycznej atmosferze spędzić czas razem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy już na kolejne seminarium, które odbędzie się za rok.

Marzena Borkowska

 

Publikacja powyższych zdjęć ma na celu informowanie o działalności kulturalnej organizowanej przez Gminę Janowiec Kościelny / Wójta Gminy Janowiec Kościelny. W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy skorzystać z tego linku"