bmk.htmlprow.html
Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej zakończyło realizację projektu „Wypoczynek i relaks na powietrzu- Zagospodarowanie terenu pod potrzeby rekreacyjne przy świetlicy wiejskiej w Janowcu Kościelnym”, który został dofinansowany kwotą 12.999,00 zł w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Całkowita wartość projektu 16.268,99 zł.
Zofia Wielgus