mar1

Oznacza to blisko 300 km lepszych dróg w województwie, a także komfort i bezpieczeństwo komunikacji setek tysięcy mieszkańców Warmii i Mazur. W czwartek (25 sierpnia) umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisało kilkudziesięciu starostów, burmistrzów i wójtów z całego regionu.

 Do podziału było łącznie 130 mln zł. Z tych funduszy będą remontowane drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne - tylko w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. W miarę postępu prac i po zsumowaniu oszczędności poprzetargowych zostanie ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków do konkursu.

Wsparcie inwestycji na drogach lokalnych to największe wyzwanie i priorytetowe zadanie dla samorządu województwa w roku 2016mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.Na ten konkurs w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich czekało wiele samorządów lokalnych i ich mieszkańców. Ma on na celu poprawę mniejszych jezdni, nieobjętych Regionalnym Programem Operacyjnym, ale mających wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności, bo zapewniających dostęp do głównych szlaków i dużych ośrodków miejskich. Umożliwi to również mieszkańcom obszarów wiejskich podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.

 O zainteresowaniu konkursem świadczy liczba wniosków o przyznanie pomocy, jakie wpłynęły  do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 317, z czego 292 przeszły pozytywnie weryfikację. Pula środków umożliwiła zawarcie 182 umów o przyznaniu pomocy, w tym z 17 powiatami i 65 gminami. W województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie otrzymało 82 beneficjentów. W ramach 182 operacji zostanie wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 180 km dróg gminnych, 105 km dróg powiatowych oraz blisko 13 km dróg wewnętrznych, które po zakończeniu inwestycji otrzymają kategorię drogi gminnej publicznej.

 — Dzięki tym środkom zwiększy się rozwój infrastruktury technicznejmówi członek zarządu województwa Sylwia Jaskulska.Z pomocy skorzysta ponad połowa samorządów. Ulepszenie nawierzchni dróg lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz skrócenie dojazdu do różnorodnych obiektów użyteczności publicznej przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom obszarów wiejskich, ale także wielu inwestorom oraz licznie odwiedzającym nasz region turystom.

 Szymon Tarasewicz
Asystent Marszałka Województwa

Biuro Prasowe

 

Wśród 292 wniosków najwyżej zostały ocenione dwa projekty złożone przez Gminę Janowiec Kościelny ( poz. 1 i 2), a dwa kolejne znalazły się na pozycjach 6 i 7, czyli w pierwszej dziesiątce.

W sumie gmina dostanie pomoc finansową z EFRROW w kwocie 2,3 mln zł na następujące zadania:

Poz. 1. - przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepkowo Borowe, wartość zadania – 1 115 563 zł , w tym pomoc – 709 876 zł

Poz. 2. - zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Waśniewo – Gwoździe, wartość zadania – 205 143 zł , w tym pomoc – 130 532 zł

Poz. 6. – przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkalnym w Janowcu Kościelnym - wartość zadania – 606 305 zł, w tym pomoc – 385 792 zł

Poz. 7. – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Napierki wraz z odwodnieniem, wartość zadania – 1 572 261 zł, w tym pomoc – 1 000 429 zł.

Dodatkowo w ramach tej samej pomocy Powiat Nidzicki otrzyma środki finasowe na realizację dwóch zadań na terenie naszej Gminy. Są to :

  1. Przebudowa drogi powiatowej Krokowo – Szkudaj - Powierż, wartość zadania 1 054 085 zł, w tym pomoc - 670 714 zł. W tym przypadku na terenie gminy zostanie wykonany odcinek 626 mb nowej nawierzchni wraz z chodnikiem w miejscowości Powierż.

  2. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka – Janowiec Kościelny - Kuce Etap II, na długości 4,187 km, wartość zadania 3 660 672 zł, w tym pomoc - 2 329 286 zł . Jest to odcinek od Janowca Kościelnego przez Janowiec – Leśniki do Safronki.

Zadania będą realizowane w latach 2016-2018, co wynika z umów, które zostały podpisane z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 sierpnia br.

 

mar1 mar2

 

Galeria zdjęć z podpisania umów:

 https://goo.gl/photos/sjqZp76fiyrKa9jWA