IMG 6246 600x450

W dniu 9 marca po raz drugi na terenie EXPO Mazury w Ostródzie odbył się Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach, w którym udział wzięło 9-ro Sołtysów z Gminy Janowiec Kościelny.

            To spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przestrzenią dla debaty nad działaniami, które mają istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich.

            Podczas uroczystego spotkania Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin wyróżnił prawie 100-u Sołtysów, w tym Sołtysa sołectwa Borowe – Pana Krzysztofa Szypulskiego.

            Państwo Sołtysi wysłuchali wykładu profesora Stanisława Achremczyka pt. „Wieś w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej” oraz obejrzeli występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”. Był też wspólny obiad i możliwość rozmowy z zaproszonymi gośćmi, wśród których byli parlamentarzyści: Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz i Poseł na Sejm RP Urszula Pasławska oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z samorządem rolniczym i sołtysami.

            W załączeniu uzasadnienie wniosku o wyróżnienie Pana Krzysztofa Szypulskiego:

„Pan Krzysztof Szypulski jest sołtysem sołectwa Borowe od 2011 roku. W tym czasie Borowe stało się sołectwem zorganizowanym i zadbanym. Wiele działań wykonywanych jest w czynie społecznym. Sołectwo corocznie uczestniczy w Święcie Pieczonego Ziemniaka. Pan Krzysztof współpracuje z władzami Urzędu Gminy i Stowarzyszeniem na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie Borowym i „Trójmieście”. Współpraca jest bardzo korzystna, dzięki niej wiele udało się zrobić. Przede wszystkim wspólnie z Gminą wyremontowano i wyposażono świetlicę wiejską, dzięki czemu obiekt stał się centrum integracji w sołectwie. W obiekcie odbywają się imprezy dla dorosłych i dzieci. Od 2 lat mieszkanki uczęszczają na organizowane zajęcia fitness. W 2017 r. Pan Krzysztof wraz z mieszkańcami położył płytki w świetlicowej kuchni. Wcześniej we własnym zakresie w ramach środków pozyskanych z nagród wybudowany został kominek, który ogrzewa pomieszczenia świetlicy. Przed budynkiem stanął duży, ozdobny wiatrak, będący wizytówką miejscowości. Wspólnie z małżonką pozyskują środki finansowe na wyposażanie świetlicy wiejskiej, promocję miejscowości oraz wycieczki dla najmłodszych. Dzięki pozyskanym środkom zorganizowano pikniki i zajęcia ekologiczne oraz wyjazdy: do wioski tematycznej „Warmińskie straszydła” w Węgoju, wycieczkę ekologiczną do Nadleśnictwa Napierki, do „Krainy 7 osobliwości” w Jabłonce, do Kampinowskiego Parku Narodowego i Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie i wioski tematycznej „Galindia”. Staraniem Pana Krzysztofa sołectwo zajęło IV miejsce i zdobyło nagrodę 1000 zł za zebranie 5639 kg elektroodpadów w czwartej edycji konkursu „Eko-Sołectwo”. Sołectwo współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną i samorządem gminnym. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt pozyskiwania środków zewnętrznych i bieżąca troska o obiekt świetlicy, a także integracja lokalnego środowiska. Pan Sołtys wraz z mieszkańcami tylko informują, co zrobili we własnym zakresie, nie czekając na Samorząd Gminny.”

Zdjęcia dotyczące naszej delegacji:

   

 

Więcej na temat na stronie :

http://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/2047-samorzad-zaczyna-sie-w-solectwie