W dniu 01 września 2014 roku podpisano umowę z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Zwiększenie informacji przestrzenno- funkcjonalnej Gminy Janowiec Kościelny poprzez umieszczenie tablic informacyjno-promocyjnych, służących usprawnieniu przepływu informacji wpływających na wzrost potencjału turystycznego  regionu”. Koszty całkowite projektu wynoszą: 46.038,15 zł, w tym kwota  7.889,45 zł stanowi wkład niepieniężny, a dofinansowanie  wynosi 24.999,00 zł.
Zrealizowanie przedsięwzięcia pozwoli usprawnić proces komunikowania, poprawi się również estetyka w przestrzeni publicznej..
W imieniu Gminy umowy podpisała: Bożena Grochala-Wójt Gminy, Elżbieta Wiśniewska-Skarbnik Gminy.

Zofia Wielgus