W dniu 26.03.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym zorganizował spotkanie na temat uzależnień. Omówiono m.in. zjawisko alkoholizmu, narkomanii, dopalaczy, a także uzależnień od gier hazardowych i internetu.  Przybliżono prawne, moralne i społeczne skutki tych zjawisk. Przedstawiono mechanizmy zachowań charakterystycznych dla osoby uzależnionej i współuzależnionej, sprawcy przemocy i jej ofiary. Uczestnicy otrzymali broszury edukacyjne, w których wskazano możliwości uzyskania pomocy.

Leszek Stryjewski