01 800x600

W okresie letnim w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Janowiec Kościelny odbyły się warsztaty o tematyce ekologicznej oraz wyjazdowe zajęcia w Garncarskiej Wiosce. Projekt pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez  działalność kulturalno-edukacyjną – warsztaty ekologiczne na terenie gminy Janowiec Kościelny” powstał przy współudziale Urzędu Gminy, a beneficjentem i realizatorem jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe BENE FIDE. Oferta skierowane do dzieci i młodzieży zawierała liczne zajęcia edukacyjne, warsztatowe, gry ukierunkowane na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

                Inauguracja projektu odbyła się 22 czerwca 2018 r. w  świetlicy wiejskiej w Janowcu Kościelnym. Podczas pierwszych warsztatów w Janowcu Kościelnym odbył się koncert zespołu dziecięcego „Iskierki”, który swym repertuarem wprowadził zebranych w świat ekologii. Przeprowadzono również szereg konkursów związanych z tematyką ochrony środowiska. Chętnych do udziału w konkursach nie brakowało, gdyż nagrody w postaci drzewek cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Odbył się także konkurs plastyczny pt. „Eko-wakacje”.  Dla uczestników spotkania został zorganizowany grill, a także ekologiczne zabawy sportowe na świeżym powietrzu.

                 Przez okres wakacyjny członkowie Stowarzyszenia Bene Fide odwiedzali pozostałe świetlice wiejskie na terenie naszej gminy: Janowiec Kościelny, Safronka, Nowa Wieś Wielka, Bielawy, Zaborowo, Szczepkowo Borowe, Nowa Wieś Dmochy i Smolany. Podobnie jak w przypadku janowieckiej świetlicy, w pozostałych również przeprowadzono ekologiczne warsztaty połączone z konkursami i zabawami integracyjnymi. Tradycyjnie za udział w konkursach wiedzy ekologicznej dzieci otrzymały nagrody w postaci drzewek i innych drobnych gadżetów. Podsumowaniem każdego ze spotkań było wspólne grillowanie. Konkurs plastyczny „Eko-wakacje” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie prace plastyczne zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas obchodów Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka w dniu 02 września 2018 r.

             Kolejnym etapem realizowanego projektu był wyjazd czterdziestoosobowej grupy dzieci do  Garncarskiej Wioski w Kamionce. Wyjazd odbył się w dniu 21 sierpnia 2018 r. a uczestnicy wzięli udział w w zajęciach edukacyjnych: Edukacja – Kultura – Środowisko. Warsztaty ekologiczne obejmowały projekcję filmu w Kinie Przyrody, zwiedzanie Garncarskiej Wioski (Muzeum Garncarstwa, Kuźni, Mazurskiej Stodoły, Galerii „Skarby Ziemi”, Obserwatorium Przyrody „Wróbelkowo”), grę terenową w Rajskim Ogrodzie, prelekcję o pszczołach i motylach, sadzenie roślinek i zajęcia lepienia w glinie. Po dniu pełnym wrażeń wszyscy usiedli wokół ogniska, by upiec smaczne kiełbaski i podsumować spotkanie.

              We wrześniu odbędzie Rodzinny Piknik Ekologiczny, będący podsumowaniem projektu.

 Janowiec Kościelny 

 

Safronka

 

Nowa Wieś Wielka

 

Zaborowo

 

Szczepkowo Borowe

 

Nowa Wieś Dmochy

 

Smolany

 

Bielawy

 

Garncarska Wioska