DSCF6452 800x600

W ramach gminnych obchodów Święta Jana odbyło się Seminarium Historyczne oraz Festiwal Piosenki Religijnej.

24 czerwca 2017 r. – XVII Seminarium Historyczne

Rodowód, tożsamość, tradycje- są to dla mieszkańców Gminy ważne wartości, o czym świadczą liczne wydarzenia nawiązujące do wydarzeń historycznych, rocznicowych. Seminarium Historyczne jest tego najlepszym przykładem. Organizowane jest od 17 lat, z każdym rokiem zwiększa się liczba uczestników , a organizatorzy doprecyzowują każdy szczegół- ważne są nie tylko wykłady, ale również odpowiednia scenografia. W tym roku iście królewska, gdyż rozpoczęto cykl wykładów dotyczących władców Polski. Był okazały fotel tronowy, rycerz w zbroi, miecze i fotografie dynastii Piastów. Tym razem Seminarium odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym w Waśniewie-Gwoździach, którego właścicielem jest Pan Sławomir Wojda.

Wszystkich zebranych przywitała Pani Marzena Borkowska- Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury. Wśród zaproszonych gości w Seminarium udział wzięli m.in.: poseł RP Andrzej Maciejewski, ksiądz Kanonik Jacek Lubiński- Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, Profesor Ryszard Juszkiewicz z małżonką, Profesor Henryk Kołakowski, Pani Barbara Krajewska-poetka ludowa, Pan Mateusz Kamiński-pasjonat historii, autor profilu internetowego o tematyce patriotycznej, sympatyk Ziemi Pobożańskiej. Przywitano również: przedstawicieli organów samorządowych- Przewodniczącego Rady Gminy Janowiec Kościelny Pana Zbigniewa Ambrozińskiego, Wójta Gminy-Panią Bożenę Grochala oraz radnych gminy i powiatu, byłych i obecnych dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i zakładów pracy, media oraz ogólnie wszystkich sympatyków ziemi pobożańskiej.

Oficjalnego otwarcia XVII Seminarium Historycznego dokonała Pani Bożena Grochala –Wójt Gminy, która powiedziała m.in. ” Dla Gminy bardzo ważna jest historia, tradycja i pobożańska tożsamość. Rodowód to historia każdej rodziny, to cząstka historii naszego regionu, w którym żyjemy, a zarazem całego narodu, jego tradycji i kultury. Znajomość swojego rodowodu daje poczucie wspólnoty i łączność z tradycją, stanowiącą siłę napędową naszej przyszłości, naszych działań i naszej tożsamości. Jesteśmy narodem ciężko doświadczonym przez historię, a naszą polską i pobożańską przeszłość można ocalić, tylko utrwalając jej łączność z tradycją, bez której nie ma przyszłości”

Zwieńczeniem powitalnej części był występ rodzimego Zespołu Pobożanki. Bezpośrednio po występie rozpoczęły się wykłady.

Pierwszy z nich poprowadził Pan dr Janusz Zawadziński z Warszawy, który z zawodu jest lekarzem anestezjologiem, jego pasją jest także historia, odkrywanie rodowodu. Uczestnicy z zaciekawieniem wysłuchali wykładu na temat genezy Szkół w Smolanach i Szczepkowie Borowym. Jak się okazało kierownikiem szkoły w Smolanach był Stefan Zawadziński-ojciec naszego wykładowcy. Niespodzianką był film pt. „ Odnaleziony skarb”. Skarbem okazał się sztandar Szkoły Podstawowej w Szczepkowie Borowym, odnaleziony przypadkowo podczas prac remontowych dachu, dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Przeleżał tam prawie 50 lat , ukryty i odpowiednio zabezpieczony przez ówczesnego Kierownika Szkoły-Pana Franciszka Wieczorka. Poznawanie takich tajników historii Ziemi Poboża jest najlepszym przykładem, że spotkania seminaryjne są - jak powiedziała Pani Wójt -
„ niewyczerpaną i największą skarbnicą wiedzy”.

Kolejny wykład wygłosiła Pani Hanna Cierkowską- nauczyciel historii w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie, która przygotowała wykład o naszych bohaterach narodowych- Marszałku Józefie Piłsudskim oraz Tadeuszu Kościuszce. Tradycją jest , że w czasie każdego Seminarium pamiętamy o ważnych wydarzeniach czy osobach, rocznicach urodzin czy śmierci ludzi, którzy na stałe wpisali się w historię naszej Ojczyzny czy całego świata. Tak było i w tym roku z uwagi na fakt, że Sejm RP ustanowił rok 2017 rokiem Piłsudskiego i Kościuszki. Wykład był niezwykle interesujący, a jego autorka otrzymała słowa uznania od obecnego na Seminarium prof. Ryszarda Juszkiewicza.

Ostatni z prezentowanych tematów dotyczący Dynastii Piastów przedstawili w formie multimedialnej uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym. Występ przed tak dużym audytorium jest bez wątpienia dawką stresu, ale też utrwaleniem wiedzy i nabywaniem umiejętności publicznych wystąpień. Uczniom podziękowano brawami, co wyrażało podziękowanie należne również Panu Zbigniewowi Czechowskiemu, pod którego kierunkiem uczniowie przygotowywali się do wykładu.

Jako, że Pobożanie słyną z gościnności, Seminarium zakończyło się wspólnym obiadem, przy królewskiej zastawie.

 

25 czerwca 2017r.- Festiwal Piosenki Religijnej

Punktualnie o godzinie 15.00 w Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym wszystkich uczestników i zgromadzoną publiczność przywitała Pani Marzena Borkowska-Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym. Festiwal odbywa się już szósty raz, organizowany jest przez Gminę Janowiec Kościelny, Parafię św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym. Niezmiernie cieszy , że niektórzy uczestnicy przyjeżdżają do nas po raz kolejny. Pojawiają się też uczestnicy z innych Gmin. Poszerza się zasięg Festiwalu, co pozwala nam przypuszczać, że Festiwal Piosenki Religijnej w Janowcu Kościelnym wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych regionu. Zwiększa się również poziom wokalno-artystyczny, co jest opinią zarówno jurorów, jak i publiczności.

W tym roku wystąpiło 12 uczestników w kategorii indywidualnej oraz 6 zespołów. Czteroosobowe jury obradowało w następującym składzie:

Pani Bogusława Szpandowska,

Pan Tadeusz Miller

Pan Michał Gogolewski- Przewodniczący

Ksiądz Kanonik Tomasz Opaliński

Jury oceniało następujące elementy: stopień trudności utworu, emisję głosu, dykcję, poprawność intonacyjną i interpretacyjną wykonywanego utworu, zgodność repertuarową z treścią celów konkursu, ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii indywidualnej przyznano następujące nagrody, wyróżnienia:

I miejsce- Michalina Pankiewicz ( Szczytno)

II miejsce-Jakub Krajkowski ( Działdowo)

III miejsce- Maciej Golian ( Szczytno)

Wyróżnienie- Maja Wierzchołowska ( Gmina Świętajno)

W kategorii zespołowej przyznano następujące nagrody, wyróżnienia:

I miejsce- duet Julia Płocharczyk, Weronika Pietkiewicz ( Świętajno)

II miejsce- Zespół SursumCorda ( Nidzica)

III miejsce-Zespół Kozłowianki ( Kozłowo)

Wyróżnienie: Schola z Wieczfni Kościelnej.

Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy- w kategorii indywidualnej: Nikola Pietkiewicz, Maja Banasiak, Emilia Golian, Julia Zalewska, Ada Dudek, Katarzyna Adamska, Róża Kowalczyk, Paulina Nadratowska, w kategorii zespołowej: „ Boże Iskierki” z Jedwabna, „ Janowieckie Iskierki” z Janowca Kościelnego , Zespół „ Wesołe nutki z Napiwody.

Ceremonii wręczenia nagród, wyróżnień i dyplomów dokonywali: Wójt Gminy Janowiec Kościelny- Pani Bożena Grochala, Przewodniczący Rady Gminy Janowiec Kościelny- Pan Zbigniew Ambroziński, Ksiądz Kanonik Jacek Lubiński-Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym oraz Przewodniczący Jury Pan Michał Gogolewski.

Wszystkim uczestnikom należą się słowa uznania. Każdy utwór był interesujący . W muzycznej oprawie słowa każdego z prezentowanych utworów wpisywały się w motto Festiwalu „ Do Ciebie te słowa i nuty ślę”.

Bez wątpienia Festiwal był muzyczną dawką pozytywnej energii.

Do zobaczenia już za rok w kolejnej edycji obchodów Święta Jana, w tym Seminarium Historycznego i Festiwalu Piosenki Religijnej.

Zofia Wielgus