IMG 4013 800x600

03 lipca Pani Wójt Bożena Grochala i Pani Skarbnik Gminy Wiesława Samsel podpisały umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Arturem Chojeckim, o dofinansowaniu dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg w Janowcu Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski na podstawie podpisanej umowy udzieli gminie dotację w kwocie 1 360 693,00 zł. (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote). Gmina wykona zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem, przekazując na ten cel własne środki w kwocie 340 173,54 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote). Wartość dotacji i środków własnych może ulec zmianie, po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania. Dotacja w kwocie ponad jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy jest ogromnym wsparciem finansowym dla naszej gminy, jest to 80% całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Bez tak znaczącego wsparcia budowa drogi i modernizacja chodników na osiedlu mieszkalnym w Janowcu Kościelnym, nie miałyby szans na  realizację w najbliższym czasie. Jest to wsparcie
z programu, który ogłosił Premier Mateusz Morawiecki, a otrzymana pomoc przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa na naszych drogach.

 Więcej zdjęć pod adresem : http://uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8703:samorzady-beda-mogly-wyremontowac-kolejne-drogi&catid=193&Itemid=314&lang=pl