HARMONOGRAM

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych

dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  w publicznej szkole podstawowej wraz z niezbędnymi  dokumentami

4 marca2019 r. -

18 marca 2019 r. do godz.14.00

6 maja 2019 r. -

13 maja 2019 r.

do godz.14.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

19 marca 2019 r.-

25 marca 2019 r.

14 maja 2019 r. -

20 maja 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 marca 2019 r.

24 maja 2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

1 kwietnia 2019 r. -

8 kwietnia 2019 r.
do godz. 14.00

27 maja 2019 r. -

31 maja 2019 r.

do godz. 14.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia  2019 r.

5 czerwca 2019 r.

 

   
   

HARMONOGRAM

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do
klas pierwszych szkół podstawowych, dla  których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej wraz z niezbędnymi  dokumentami

1 marca 2019 r. -

30 marca 2019 r.

do godz.14.00

27 maja 2019 r. -

31 maja 2019 r.

do godz.14.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

1 kwiecień 2019 r.-

10 kwietnia 2019 r.
do godz. 14.00

3 czerwiec 2019 r. -

8 czerwiec 2019 r.
do godz. 14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 kwietnia  2019 r.

do godz 14.00

12 czerwiec 2019 r.

do godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18 kwietnia 2019 r. -

26 kwietnia 2019 r.
do godz. 14.00

13  czerwiec 2019 r. - 17 czerwiec 2019 r.
do godz. 14.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia  2019 r.

do godz. 14.00

19 czerwiec 2019 r.

do godz. 14.00