9 1024x683

Dla Gminy Janowiec Kościelny hasło „ Rodzina-Dom-Ojczyzna” ma szczególne znaczenie. Hasło to nierozerwalnie wiąże się z mottem  „ Rodowód, tożsamość, tradycja”, które przyświeca organizatorom wszystkich wydarzeń kulturowych i społecznych  w Gminie.        To powiązanie jest oczywiste, gdyż rodowód to miejsce skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. Z tym miejscem na ziemi się utożsamiany, mamy poczucie przynależności. Tradycja zaś jest podstawą zachowania własnej tożsamości, jest wyróżnikiem danej rodziny czy też społeczności.

Obchody Dni Rodziny były w 2018 roku  różnorodne , a hasło „ Rodzina-Dom-Ojczyzna” towarzyszyło każdemu przedsięwzięciu. W ten sposób podkreślano   przypadającą w tym roku setną rocznicę  odzyskania niepodległości i silny, wręcz nierozerwalny związek miedzy potrzebą pielęgnowania wartości względem rodziny i Ojczyzny. 

27.05.2018 r. ( niedziela) godz. 12.00 Msza Św. inaugurująca obchody w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego- Proboszcz Parafii-ksiądz Kanonik Jacek Lubiński kazanie poświęcił rodzinie i Ojczyźnie. Przywoływał  wiele przykładów wskazujących, że wartości wyniesione z domu rodzinnego kształtują człowieka i mają ogromne znaczenie w postawach wobec Ojczyzny. Zachęcano do czynnego udziału w obchodach i podejmowania własnych , rodzinnych inicjatyw, które nawiązywać będą do przypadającej 100 ( setnej) rocznicy odzyskania niepodległości. 

30.05.2018 r. „ Kocham Cię Polsko”- obchody w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym- Przygotowano kompleksowy blok tematyczny poświęcony rodzinie i Ojczyźnie. Wiele cennych wskazówek usłyszeli rodzice podczas wykładu Pani psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy na temat wychowania dzieci. Wskazano rady poparte własnym doświadczeniem, szukano odpowiedzi na pytanie „ Jak mówić, aby dzieci nas słuchały”. Niezwykle efektownie wyglądały dzieci prezentujące tańce narodowe. Przygotowana wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej prezentowała się okazale. W każdej z prac dostrzec można było  graficzny przekaz hasła przewodniego „ Dom-Rodzina-Ojczyzna”. Przygotowano teleturniej „ Kocham Cię, Polsko”  ( wzorując się na telewizyjnym teleturnieju), podczas którego  uczniowie, nauczyciele             i rodzice wspólnie bawili się i rozwiązywali zagadki. Dokonano również wręczenia nagród     z konkursu  recytatorskiego „Moja Ojczyzna” . Pełny podziw i uznanie należą się  laureatom,  prezentującym utwory.

03.06.2018 r. „ Trwałość Rodziny Trwałością Narodu”- Jubileusze Pożycia Małżeńskiego- Odbyła się uroczysta Msza Św., w trakcie której dominującym wątkiem         w kazaniu były kwestie trwałości związku małżeńskiego. Podkreślano znaczenie rodziny, dziękowano za  dobry przykład jaki Szacowni Jubilaci dają młodemu pokoleniu. Wskazywano  wzorce  dobrych relacji między małżonkami. Właściwe postawy etyczne           i moralne oraz poczucie przynależności, tożsamości są wyznacznikiem trwałości narodu, a więc i każdej rodziny. Rodzina jest bowiem fundamentem każdego narodu. Zdrowa rodzina to zdrowy naród- mówił ksiądz kanonik Jacek Lubiński-Proboszcz Parafii. Pani Wójt Bożena Grochala wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyła medale, pamiątkowe dyplomy. Jubilaci otrzymali również upominki, kwiaty i życzenia od Piotra Libery-Biskupa Płockiego, które w formie okolicznościowego listu gratulacyjnego przekazał ksiądz Proboszcz. Miłym upominkiem był także występ Zespołu Kameralnego Pro Musica Antiqa”.

06.06.2018 r. Rodzinny Bieg na stadionie w Kucach „ Wszystkie dzieci nasze są”- Idea organizacji Biegu Rodzinnego od samego początku jest niezmienna- nie liczy się tak naprawdę czas ukończenia biegu, ważne aby był to czas spędzony aktywnie i razem z rodziną. Bo to rodzina jest najważniejsza i na metę dobiec trzeba razem. Sukcesem jest sam udział     w biegu i jego ukończenie.  W rodzinie każdy powinien się bowiem wzajemnie wspierać.   Tak też jest w  organizowanym Biegu Rodzinnym- czasem potrzebny doping, a czasem trzeba słabszego wziąć na ręce…..Oprócz tradycyjnego biegu były także inne sprawnościowe zadania, kiełbaski z grilla i liczne konkursy. Miłą atrakcją był recital słowno-muzyczny poety, piosenkarza Jacka Musiatowicza z synem Michałem – uczestnikiem programu Must Be The Music. Przeplatane muzycznie opowieści zachęcały do rozwijania pasji, zainteresowań i umacniania pozytywnych relacji w rodzinie.

08.06.2018 r. „ Ojczyzna w sercu każdej rodziny” - Hasło tegorocznych obchodów „Rodzina Dom Ojczyzna” było  myślą przewodnią programu artystycznego, który rozpoczął uroczystość w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie.

Ciekawy wykład  pt. „Konsekwencje prawne zaniedbań rodzicielskich” poruszał tematy trudne, ale spotykane w każdej społeczności. Trzeba o tym rozmawiać, uświadamiać                 i pomagać rodzinom dysfunkcyjnym.

Kolejnym punktem uroczystości był „Bieg pamięci Rafała”, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Dalsza część przybrała formę piknikową- była grochówka, kiełbaski z grilla, ciasta, lody. Emocji dostarczyły mecze piłki nożnej, gdzie drużyny składały się z rodziców i dzieci.  Podkreślano znaczenie pracy zespołowej, której nie brakuje także  w rodzinie. Każdy członek rodziny pełni jakąś funkcję, tak jak zawodnik na boisku. W obrazowy sposób podkreślano znaczenie rodziny oraz wymieniano czynniki , które dominować powinny w każdej rodzinie: miłość, zrozumienie, akceptacja, troska, solidarność. Mówiono także o miłości do Ojczyzny, którą z pewnością „ wynosi się z domu” 

10.06.2018 r. Gminno-Parafialny Festyn Rodzinny  - zakończenie obchodów

Na terenie parkingu przy Kościele w Janowcu Kościelnym oraz na placu zabaw przy Szkole Podstawowej zorganizowano miejsce do piknikowania. Uczestnikami byli Mieszkańcy oraz goście przebywający na terenie Gminy. Sołectwa przygotowały swojskie jadło, które ustawiono na jednym, długim stole. Stół symbolizował jedność- o czym wspominał również Ksiądz Kanonik  Jacek Lubiński –Proboszcz Parafii w kazaniach tego dnia, podkreślając, że jedność powinna być w rodzinie i Ojczyźnie. Degustowano przygotowane potrawy, dochód przeznaczając na zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Zaproszony przez Księdza Kanonika  Zespół Seminaryjny „ Synowie” zaprezentował  zdolności muzyczne kleryków Seminarium Duchownego w Toruniu . Było wiele atrakcji dla dzieci, w tym dmuchane zjeżdżalnie, pokaz strażacki i motocyklowy. Mimo upału, panowała radosna atmosfera.

Mimo, iż obchody oficjalnie zakończono należy pamiętać, że troska o rodzinę               i Ojczyznę powinna być okazywana każdego dnia. W słowie troska mieści się miłość, zaufanie, wierność. Słowa naszego Wielkiego Polaka Św. Papieża Jana Pawła II najlepiej o tym świadczą:  „Trzeba centymetr po centymetrze i dzień po dniu budować zaufanie we wszystkich wymiarach społecznego bytu, zarówno w wymiarze politycznym, ekonomicznym i oczywiście kulturalnym. Tak jest w rodzinie. Tak jest też na inną skalę w narodzie  i państwie. Tak jest wreszcie w całej rodzinie ludzkości”.

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich osób i instytucji, które włączyły się w organizację Gminno-Parafialnych obchodów Dni Rodziny.

Zofia Wielgus