Skład Komisji skarg, wniosków i petycji - kadencja 2018-2023

1. Robert Radzymiński - Przewodniczący
2. Bożena Duchna
3. Michał Borkowski
4. Jadwiga Opalińska
5. Teresa Nowosielska