DSCF1629 800x600

XVI Seminarium Historyczne- 18 czerwca 2016 r.

Rodowód, tożsamość, tradycje- o tym, że są to dla mieszkańców  ważne wartości, świadczą organizowane od 16 lat Seminaria Historyczne. W każdym roku inny jest temat wiodący. Zawsze jednak pamiętamy o wydarzeniach rocznicowych- tak było i w tym roku, uczestnikom przybliżyliśmy fakty związane  z Chrztem, w 1050 rocznicę Chrztu Polski.
Scenografia tegorocznego Seminarium wyraźnie wskazywała tematykę , stwarzając jednocześnie dodatkowy klimat. Ławki szkolne z kałamarzem i gęsim piórem, dzwonek, tablica- to tylko niektóre z rekwizytów. Wykłady, prezentacje i dyskusje dotyczyły bowiem szkolnictwa.
XVI Seminarium Historyczne prowadziła Pani Marzena Borkowska- Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, która przywitała gości:
-księdza Proboszcza Jacka Lubińskiego,
-przedstawiciela samorządu wojewódzkiego-Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego- Pana Ryszarda Cecota,
-przedstawicieli środowiska naukowego,
-Przewodniczącego Rady Gminy Janowiec Kościelny- Pana Zbigniewa Ambrozińskiego i radnych Gminy,
-samorządowców z Gmin sąsiednich i Gminy Janowiec Kościelny,
-Panią Barbarę Krajewską- poetkę ludową,
Przedstawicieli rodzin pobożańskich tj. byłych i obecnych Mieszkańców Poboża,
-byłych i obecnych Dyrektorów Szkół, nauczycieli i uczniów z terenu Gminy Janowiec Kościelny,
-przedstawicieli Stowarzyszeń, Fundacji, instytucji, zakładów pracy, oraz media.
Uroczystego otwarcia Seminarium dokonała Pani Wójt, która podkreśliła znaczenie rodowodu, tożsamości i tradycji  w życiu każdego człowieka, zwracając szczególną uwagę na fakt rocznicowego wydarzenia- 1050 lecia chrztu Polski. Podkreślając znaczenie Pani Wójt powiedziała m.in. „ To wydarzenie o charakterze państwowo-religijnym, ponieważ przyjęcie chrztu dało początek obecności Kościoła katolickiego, przyczyniło się do powstania naszego państwa…… 1050 lat temu polski władca Mieszko I przyjął chrześcijaństwo i włączył Polskę do wspólnoty europejskich chrześcijańskich państw”.
Prezentację na temat 1050-lecia chrztu Polski przygotowali uczniowie Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym, pod kierunkiem Pani Sylwii Szczepkowskiej i Pana Zbigniewa Czechowskiego- nauczycieli historii w tej szkole.
Kolejną prezentację poprzedził występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie, które zaśpiewały znane i lubiane piosenki, tematycznie związane ze szkołą, zabawą w trakcie przerw. Występ zachwycił uczestników, co nagrodzono gromkimi brawami.
Po tym muzycznym akcencie Pan Michał Piotr Moszczyński przedstawił prezentację   „ Początki szkolnictwa w okresie międzywojennym na Pograniczu”. Nie zabrakło w niej wielu fotografii, w tym z uroczystości nadania sztandarów dla szkół w Jabłonowie-Dybach i Szczepkowie Borowym.
Kolejny występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym, pod kierunkiem Pani Judyty Wrzeszczyńskiej, umilił uczestnikom czas i przywołał wspomnienia z lat szkolnych.
W czasie przerwy uczestnicy Seminarium mieli możliwość poznać gościnność i smaki pobożańskie. Przygotowane przez naszego mieszkańca –Pana Janusza Szypulskiego swojskie wyroby cieszyły się ogromnym powodzeniem. To już tradycja , że gości częstujemy swojskimi wyrobami, przygotowanymi w tradycyjnej technologii. Zapach drożdżowego ciasta to kolejna kulinarna atrakcja, przygotowana przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym.
Posileni swojskim jadłem, uczestnicy wysłuchali kolejnych prelegentów.
Pani Beata Jóźwiak-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Waśniewie Grabowie, wspólnie z Panem Przemysławem Dudkiem,  przygotowała prezentację , podczas której przybliżono historię szkół w Jabłonowie-Dybach, Nowej Wsi Dmochy, Szczepkowie Borowym, Waśniewie Grabowym i Janowcu Kościelnym. Zebrane wiadomości, przeplatane zdjęciami i opowieściami stanowiły ogrom emocji i osobistych  wspomnień, szczególnie dla uczniów czy  nauczycieli tychże szkół.
Na zakończenie Seminarium z rąk Pani Wójt i Przewodniczącego Rady Gminy gratulacje i słowa uznania odebrała Pani Barbara Krajewska- poetka ludowa, mieszkanka naszej Gminy. Wręczono symboliczną wiązankę kwiatów, a okolicznościowy list gratulacyjny, wygrawerowany i oprawiony w etui, będzie pamiątką z tej uroczystości.
Wszystkim uczestnikom przybliżono sylwetkę poetki, podkreślając Jej dokonania w krzewieniu kultury ludowej i promocji Gminy Janowiec Kościelny oraz informując o prestiżowych nagrodach literackich, w tym wręczonej w 2014 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nagrody im. Oskara Kolberga „ Za zasługi dla kultury ludowej”.
Pani Wójt w imieniu własnym i całej wspólnoty lokalnej dziękowała za twórczość mówiąc „ Pani Barbara Krajewska uczy nas miłości do Boga, ludzi i Ojczyzny. Jest nestorką wśród laureatów Mazowsza, trwa na posterunku i strzeże najwyższych wartości, jakimi są przywiązanie do przodków, do ziemi jako matki- przyrody i matki- Ojczyzny…..Należy do pokolenia, które potrafi swe wartości i niepokoje utrwalić słowem poetyckim, co potwierdza Jej poezja”
Miłym upominkiem dla zacnej autorki była też prezentacja Jej najnowszej książki „ Ziarna miłości”, którą przygotowała Sekretarz Gminy-Zofia Wielgus z Kierownikiem SOKSiR. Był to swego rodzaju wywiad z autorką, w którym odpowiedzi na pytania zaczerpnięto z fraszek i sentencji zawartych w książce „ Ziarna miłości”. Przytoczono też wiersze dedykowane, w których autorka wspomina Szkołę Podstawową w Waśniewie Grabowym i Szczepkowie Borowym.
Tym miłym akcentem zakończono XVI Seminarium Historyczne.
Odbywające się Seminaria to zapis historii, tworzony z myślą o potomnych i dla dzisiejszego pokolenia. W ten sposób pokazujemy, że powinniśmy żyć przyszłością- nie zapominając o przeszłości. Dorobek naszych przodków jest bowiem dziedzictwem narodu.

Pobierz Informator Ziemi Poboża '2016


 

                                                                                 Palinocka

Jest taki jeden wieczór  czerwcowy, który wszystkim kojarzy się z kwiatem paproci, wiankami rzucanymi do wody, ogniskiem.  To Noc Świętojańska, zwana w naszej Gminie Palinocką . 23 czerwca słychać  było przy stadionie w Kucach muzykę, gwar, z daleka widać było płonące ognisko, które wcześniej symbolicznie rozpaliła  Pani Wójt-Bożena Grochala.
Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przypomniała uczestnikom tradycje związane z obrzędami Nocy Świętojańskiej.  
Wyplecione wianki z ziół komisyjnie oceniono i  nagrodzono.  Kwiat paproci ukryty w zagajniku został odnaleziony w błyskawicznym tempie, co dla znalazcy wróży dobrobyt osiągnięty w szybkim czasie.  Do tańca przygrywał Zespół TRIO w składzie: Pani Judyta Wrzeszczyńska, Panowie Paweł Waleriański i Dariusz Kielecki ).  
Jak bawili się Mieszkańcy obrazują załączone zdjęcia.


V Festiwal Piosenki Religijnej w Janowcu Kościelnym

Festiwal Piosenki Religijnej w Janowcu Kościelnym wpisał się na stałe w kalendarz imprez i wydarzeń , stając się przy tym muzyczną formą promocji Powiatu Nidzickiego , w tym Gminy Janowiec Kościelny.
26 czerwca 2016 roku odbył się już po raz piąty i jak zawsze stanowił duchowe wzruszenie dla wszystkich uczestniczących. Przepiękna scenografia i dobra akustyka w Kościele Przemienienia Pańskiego z pewnością przyczynia się do przyjaznej atmosfery panującej podczas Festiwalu. Od pierwszej edycji motto Festiwalu brzmi „ Do Ciebie te słowa i nuty ślę”. Podczas Festiwalu śpiew staje się szczególną formą modlitwy, przez którą wyrażane za pomocą słów i dźwięku emocje ze zdwojoną siłą łączą człowieka z Bogiem. Sprawdzają się słowa św. Augusta, który mówił „ Kto śpiewa, dwa razy się modli”.
V Festiwal prowadziła Pani Marzena Borkowska-Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, która przywitała gości m in. Wicestarostę Powiatu Nidzickiego-Pana Lecha Brzozowskiego, Organizatorów- Panią Bożenę Grochala-Wójta Gminy Janowiec Kościelny, Przewodniczącego Rady Gminy-Pana Zbigniewa Ambrozińskiego, wykonawców i wszystkich zebranych w Kościele. Podziękowania skierowała do Księdza Proboszcza- Jacka Lubińskiego, który był współorganizatorem Festiwalu.
Jurorzy wysłuchali 14 uczestników w kategorii indywidualnej oraz 5 zespołów.
Jury w składzie:
1) ks. Tomasz Opaliński
2) Bogusława Szpandowska
3) Tadeusz Miller
4) Przemysław Renda
miało nie lada zadanie wyłonić zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Oceniano następujące elementy: stopień trudności utworu, emisję głosu, dykcję, poprawność intonacyjną i interpretacyjną wykonywanego utworu, zgodność repertuarową z treścią konkursu i ogólny wyraz artystyczny.
W kategorii indywidualnej przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce- Karolina Grzywińska – reprezentantka Gminy Pasym
II miejsce- Michalina Pankiewicz-reprezentantka Gminy Szczytno
III miejsce: Weronika Zielińska- reprezentantka Gminy Janowiec Kościelny
Wyróżnienia: Patrycja Jaroch ( Świętajno ), Maciej Golian ( Szczytno), Dariusz Kielecki
 ( Kozłowo)
W kategorii zespołowej przyznano następujące nagrody:
I miejsce: Zespół w składzie: Dominika Kłos, Karolina Żabińska, Patrycja Całkowska
( reprezentantki Gminy Wielbark)
II miejsce: Zespół „ Rozśpiewane nutki” w składzie: Magdalena Morawska Julia Zemanek, Wiktoria Barbucha – ( reprezentantki Gminy Nidzica)
III miejsce: Zespół „ Janowieckie Iskierki” – reprezentujący Gminę Janowiec Kościelny.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie zakończyło Festiwal, a prowadząca dziękując i gratulując wszystkim wykonawcom ( poziom  był bardzo wysoki!!)  wyraziła przekonanie, ze Festiwal był dla wszystkich dużą dawką pozytywnej energii. W imieniu Organizatorów serdecznie zaprosiła na kolejny Festiwal w przyszłym roku.
Dla wszystkich, którzy nie mogli obejrzeć Festiwalu na żywo zachętą do udziału w przyszłym roku  niech będzie dołączona fotorelacja oraz nagranie audiowizualne z Festiwalu.

Zofia Wielgus