DSCN0028 800x600

W każdej społeczności istnieją pewne formy wdzięczności za służbę czy pełnioną posługę. Często wyraża się to w postaci kolorystyki szat, stosowanych insygniów- które oznaczają pełnioną funkcję w danej wspólnocie. Sens tych wszystkich honorów jest znakiem wdzięczności za dotychczasową pracę, stanowią też dla uhonorowanego motywację do dalszego zaangażowania.  

Nominacją biskupią, takich zaszczytów dostąpił Proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym- Jacek Lubiński, który otrzymał tytuł Kanonika.

Jest to tytuł nadawany kapłanom, którzy jednoczą się przy katedrze lub kościele kolegiackim, aby modlić się wspólnie za sprawy lokalnego Kościoła, wypełniając przy tym określone powinności służebne na rzecz całej wspólnoty. Kanonicy w hierarchii diecezjalnej mają być przypomnieniem o wspólnocie. Tytuł ten jest wyrazem uznania i doświadczenia w posłudze kapłańskiej.

Bez wątpienia wspólnota jest podstawą, fundamentem więzi międzyludzkiej. Jest również symbolem współdziałania, wzajemnego wsparcia i pomocy. Spoiwem jest porozumienie i realizowanie wspólnego celu, jakim jest dobro, rozwój społeczny i duchowy wspólnoty.

Akcentując znaczenie wspólnoty, w imieniu wszystkich Mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny , gratulacje z tej okazji złożyła Wójt Gminy-Bożena Grochala wraz z Przewodniczącym Rady- Zbigniewem Ambrozińskim oraz Sekretarzem Gminy- Zofią Wielgus.  Wręczono  kosz kwiatów.

W załączeniu treść listu gratulacyjnego.

Zofia Wielgus

kk page 001