jub1

Dnia 3 czerwca 2018 roku w Janowcu Kościelnym odbyła się uroczystość z okazji Złotych, Diamentowych oraz Srebrnych Godów.

            Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w intencji Szanownych Jubilatów i ich rodzin , celebrowaną przez Księdza Kanonika Jacka Lubińskiego.

            Po Mszy św., aby podkreślić uroczysty charakter wydarzenia, odbył się koncert olsztyńskiego zespołu kameralnego Pro Musica Antiqua. Zespół pod kierownictwem prof. Leszka Szarzyńskiego wykonuje utwory klasyczne.  Koncert została zorganizowany przy wsparciu Związku Gmin Warmńsko-Mazurskich jako zadanie "Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur" w ramach dotacji przeznanej Związkowi przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronat honorowy  nad tym zadaniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

            Po Koncercie głos zabrała Pani Wójt Bożena Grochala, która w imieniu Samorządu Gminnego i  własnym złożyła wszystkim Jubilatom serdeczne gratulacje i podziękowania za trud włożony w wychowanie dzieci i stworzenie szczęśliwej rodziny, a także za pracę na rzecz społeczności lokalnej. Pani Wójt podkreśliła, że miłość, tolerancja, szacunek i wzajemne porozumienie są podstawą trwałości każdego związku małżeńskiego. Wymienione wartości powinny być brane za wzór przez wszystkich małżonków, aby w szczęśliwym pożyciu małżeńskim świętować tak zaszczytne jubileusze.

            Pani Wójt Bożena Grochala wręczyła Jubilatom obchodzącym 50 – lecie pożycia małżeńskiego okolicznościowe Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.  Listy gratulacyjne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz pamiątkowe dyplomy, upominki i kwiaty Pani Wójt wręczyła  wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Zbigniewem Ambrozińskim.

            Listami gratulacyjnymi oraz upominkami zostały uhonorowane również pary obchodzące Diamentowe i  Srebrne Gody, którym Pani Wójt życzyła miłości i wytrwałości w drodze ku kolejnym jubileuszom.

            Ksiądz Kanonik wszystkim Jubilatom wręczył pamiątkowe listy ze swoim kapłańskim Błogosławieństwem oraz listy od Biskupa Płockiego wraz z Błogosławieństwem na dalsze zgodne i pełne miłości lata życia w małżeństwie.

                                                                   Ewelina Mierzejewska

Kierownik USC