IMG 2135 600x400

            W dniu 26.03.2018r. odbyły się warsztaty wielkanocne pt. „Wielkanocną radość sobie damy”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym   w partnerstwie z Szkołą Podstawową w Janowcu Kościelnym i Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Janowcu Kościelnym.

            Uczestników spotkania w świątecznej atmosferze przywitał Pan Leszek Stryjewski pracownik socjalny GOPS, który w imieniu Wójt Gminy Janowiec Kościelny- Pani Bożeny Grochala i Kierownik GOPS - Pani Marzeny Radzymińskiej przekazał wielkanocne życzenia dla uczestników spotkania i ich rodzin.

W warsztatach udział wzięły dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym z wychowawcą Panią Anną Szczepkowską, seniorzy z Klubu Seniora „Niezapominajka”,   samorządowcy.

            Zorganizowane przedsięwzięcie to przede wszystkim możliwość budowania więzi międzypokoleniowych i utrwalanie tradycji. Uczestnicy zaprezentowali różne techniki tworzenia  ozdób wielkanocnych. Wykonano ozdoby wielkanocne, a wśród nich: zające i kury wielkanocne, gniazdka wielkanocne, pisanki, drapanki, oklejanki, nalepianki i karty wielkanocne Warsztaty były przeplatane okolicznościowymi anegdotami i opowieściami o pobożańskich zwyczajach kulinarnych.

Organizacja tego typu warsztatów to sposób na  twórcze spędzania wolnego czasu oraz ciekawa lekcja poznawania tradycji i obyczajów świątecznych. Utrwalanie tych wartości to obowiązek, gdyż w ten sposób rozwijamy tożsamość naszej  Ojczyzny, tworzymy historię i kształtujemy postawy młodego pokolenia.

Wykonane prace zostaną przekazane osobom samotnym i chorym.

Leszek Stryjewski