euslugi

  

  30 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została podpisana umowa na realizację projektu "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny".

Podpisy złożyli Wójt Piotr Rakoczy przy kontrasygnacie Skarbnik Wiesławy Samsel oraz Marszałek Woj. W-M Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Woj. W-M Miron Sycz.

Wartość projektu to 950 421,00 zł,  dofinansowanie 792 175,35 zł.

Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Janowiec Kościelny to inwestycja polegająca na wdrożeniu  systemów informatycznych w celu umożliwienia mieszkańcom załatwiania spraw przez Internet oraz usprawnienia procesów wewnętrznych w urzędzie.  Petenci będą mogli m.in. sprawdzić należności, zobowiązania i opłacić podatki lub inne opłaty lokalne i na bieżąco śledzić statuty swoich spraw i wniosków dotyczących m. in.: podatków.

W ramach projektu przewidziano modernizację  instalacji elektrycznej i sieci komputerowej LAN,  zakup niezbędnego sprzętu informatycznego (komputerów, serwerów) i oprogramowania, wdrożenie systemów teleinformatycznych, uruchomienie e – usług i tabletów dla radnych.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec roku 2020

Piotr Szempliński

doc06657620191223065722 001

--------------------------------------------------------------------------------------

doc06657720191223065740 001

1


2

 grat wojewoda3

--------------------------------------------------------------------------------------

doc05981620190906130746 001

doc05981620190906130746 002

doc05981620190906130746 003

W dniu 31 grudnia 2015 r. w miejscowości Bukowiec Wielki (skrzyżowanie dróg Szczepkowo Borowe-Nowa Wieś Wielka – Szczepkowo Zalesie) stanęła pierwsza w gminie solarna lampa uliczna. Zamontowana lampa jest w 100% ekologiczna i samowystarczalna energetycznie - do zasilania wykorzystuje wyłącznie energię słoneczną, nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej.
Kiedy świeci słońce, zainstalowane ponad lampą dwa panele fotowoltaiczne (o mocy 150W każdy) zamieniają energię słoneczną w elektryczną, która gromadzona jest w dwóch umieszczonych w gruncie akumulatorach (o pojemności 80Ah każdy). Dzięki zastosowaniu akumulatorów, lampa pracuje nawet w pochmurne dni.
Lampa wyposażona jest w energooszczędną oprawę LED o mocy 20W, zawieszoną na wysokości 5m od poziomu jezdni. Jej moc jest wystarczająca do oświetlenia skrzyżowania dróg oraz terenu wokół wiaty przystankowej.
Eksploatacja lampy nie generuje żadnych kosztów, jedynym wydatkiem był koszt jej zakupu i montażu – 7 224,70 zł brutto.
Montaż lampy w Bukowcu Wielkim ma charakter pilotażowy, chcemy poznać wszystkie za i przeciw stosowania tego typu instalacji. Na terenie gminy Janowiec Kościelny jest jeszcze kilka wsi nie posiadających oświetlenia ulicznego. W perspektywie najbliższych lat, mamy zamiar oświetlić ulice tych miejscowości. Może właśnie montaż lamp solarnych okażą się tam najrozsądniejszym rozwiązaniem.                                                          

Mateusz Moszczyński

20151231120 450x600

 

W dniu 09 lipca 2020 roku w siedzibie gminy podpisano umowę na dofinansowanie  zadania „ Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Krajewo Małe.

Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 10.958,80 zł, z czego  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzieli pomocy w kwocie 8.767,00 zł, a udział środków własnych wynosi 2.192,80 zł.

Pani Sylwia Jaskulska- Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego po podpisaniu umowy podkreśliła znaczenie tego typu konkursów, zarówno w wymiarze województwa, jak i dotowanej gminy. Powiedziała m.in.     „ Małe granty to stymulowanie aktywności społecznej.”

W imieniu gminy Janowiec Kościelny umowę podpisał Pan Piotr Rakoczy-Wójt Gminy, Skarbnik Gminy-Pani Wiesława Samsel.

Obecna była także Pani Marzena Płoska- sołtys sołectwa Nowa Wieś Dmochy, która swym  podpisem potwierdziła udział sołectwa w realizacji przedsięwzięcia.

Efektem finalnym będzie wiata przystankowa  w m. Krajewo Małe oraz zagospodarowany teren wokół  wiaty. Mieszkańcy dokonają tam nasadzeń gatunkami  roślin, które zaliczane są do miododajnych.

Połączenie funkcjonalności z elementami troski o lokalną bazę pokarmową pszczół zostało docenione przez komisję konkursową, a konkurencja była duża.

Tym bardziej cieszymy się, że gmina Janowiec Kościelny, znalazła się wśród grantobiorców. 

umwwm

grant

W dniu 11 lipca 2019 r. Pan Wójt Piotr Rakoczy i Pani Skarbnik Wiesława Samsel oraz sołtys sołectwa Safronka Pan Remigiusz Koźniewski brali udział w uroczystości podpisywania umów na zadania w ramach "Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego".

            W ramach Małych Grantów Gmina Janowiec Kościelny pozyskała środki:

  • Kuce -"Sołeckie Centrum Integracji" - 12.000,00 zł;

Celem tego projektu jest zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez adaptację istniejącej wiaty drewnianej na obiekt małej infrastruktury rekreacyjnej.

  • Safronka - "Czasami wystarczy impuls - działania aktywizujące społeczność sołectwa Safronka" - 4.000,00 zł

Celem tego projektu jest organizacja zajęć edukacyjno-sportowo-kulturalnych mających za zadnie zwiększenie aktywności oraz integrację lokalnej społeczności.

            Pozyskane dofinansowanie w kwocie 16.000 zł pozwoli na zrealizowanie ciekawych inicjatyw  Mieszkańców.

Ewelina Mierzejewska