DSCF7408 800x600

Dnia 16 lutego 2017 do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, na zaproszenie Dyrekcji, przybył mjr dr Adam Szymanowicz z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w celu przeprowadzenia zajęć na temat przyjaźni polsko-węgierskiej. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Przyjaźń polsko-węgierska sięga średniowiecza, kiedy to władca Polski – książę Bolesław Krzywousty i Król Węgier – Koloman Uczony, zawarli sojusz antyniemiecki. W późniejszym okresie przedstawiciele dynastii panujących obu państw zawierali małżeństwa dynastyczne. Kilkukrotnie doszło do unii dynastycznej, gdy Polacy i Węgrzy mieli wspólnego władcę. Tak było w okresie panowania Ludwika Węgierskiego, Władysława Warneńczyka  i Stefana Batorego. Rycerstwo polskie wspierało rycerstwo węgierskie, m.in. w bitwie pod Warną i Mohaczem. W czasie powstania węgierskiego w latach 1848 -1849 kilka tysięcy Polaków walczyło o wolność Węgier, a polscy generałowie - Henryk Dembiński i Józef Bem byli głównodowodzącymi powstańczej armii węgierskiej. W kilkanaście lat później Węgrzy uczestniczyli w powstaniu styczniowym. W czasie wojny polsko-bolszewickiej Węgrzy nieodpłatnie i własnym transportem przekazali Polakom własne zapasy amunicji i wyposażenia wojskowego. 30 tysięcy Węgrów zgłosiło się ochotniczo, aby walczyć u boku Wojska Polskiego przeciwko bolszewikom. Niestety, nie zostali przepuszczeni przez władze czechosłowackie. W trakcie II wojny światowej Węgrzy udzielali schronienia polskim uchodźcom. Polacy masowo udzielali pomocy ofiarom sowieckiej interwencji w czasie powstania węgierskiego w 1956 r.

W marcu 2007 r. parlamenty obu państw ustanowiły dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

                                                                                          E. Wesołowska