Skład Komisji Oświaty i Kultury - kadencja 2018-2023

1. Anna Rybacka - Przewodniczący
2. Elżbieta Żebrowska - Zastępca Przewodniczącego
3. Marianna Malinowska
4. Michał Borkowski
5. Paulina Górna
6. Jadwiga Opalińska
7. Piotr Rogalski