j2015 2 800x600Tradycją listopadową w gminie Janowiec Kościelny stało się uroczyste świętowanie Jubileuszy małżeńskich: Złotych, Diamentowych i Srebrnych Godów.

    Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele pw. Przemieniania Pańskiego w Janowcu Kościelnym celebrowaną przez Proboszcza miejscowej parafii, ks. Jacka Lubińskiego, podczas której małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia.

    Druga część obchodów odbyła się w sali Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym, gdzie parom towarzyszyli najbliżsi, rodziny i przyjaciele, jak również władze samorządowe i zaproszeni goście.

    Z okazji Złotych Godów Prezydent RP na wniosek Wójta przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie siedmiu parom z gminy Janowiec Kościelny, które wręczyła Pani Wójt Bożena Grochala w towarzystwie Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Marleny Szemplińskiej.

Pary obchodzące 50-lecie czyli „Złote Gody” to Państwo:

  1. Maria i Józef Borkowscy

  2. Teresa i Jan Filipińscy

  3. Halina i Franciszek Kosakowscy

  4. Zofia i Jan Makowscy

  5. Barbara i Jan Malinowscy

  6. Kazimiera i Jan Nowakowscy

  7. Teresa i Zygmunt Malinowscy

    Złotym Jubilatom wręczono listy gratulacyjne od Wojewody Wamińsko-Mazurskiego, Wójta Gminy oraz Pamiątki od Księdza Proboszcza. Listami gratulacyjnymi zostały uhonorowane również pary obchodzące Diamentowe i Srebrne Gody.


Pary obchodzące 60-lecie czyli „Diamentowe Gody” to Państwo:

  1. Teresa i Józef Burscy

  2. Janina i Ireneusz Suprun

  3. Edyta i Wacław Zakrzewscy

    Wszyscy obecni Jubilaci zostali obdarowani kwiatami i upominkami ufundowanymi przez Gminę Janowiec Kościelny. W imieniu Samorządu Gminnego ciepłe słowa do Dostojnych Jubilatów skierowała Pani Wójt, podkreślając, że aby móc doczekać tak pięknego Jubileuszu, jakim są Diamentowe, Złote i Srebrne Gody, trzeba szczególnego zrozumienia, tolerancji, a przede wszystkim miłości. Pani Wójt życzyła bohaterom niedzielnej uroczystości długich i pogodnych lat życia, w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości, a także świętowania kolejnych Jubileuszy.

    Przybyłym czas umilały występy taneczne. Pięknego mazura zatańczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie, przygotowane przez Panią Annę Piotrkowską. W nowoczesnej choreografii natomiast wystąpiły dzieci z zespołu, powstałego przy SOKSiR, przygotowane przez Panią Marzenę Borkowską.

    Zwieńczeniem części artystycznej był mini recital Pani Jagody Łubińskiej, przy akompaniamencie Pana Marcina Bąkowskiego, który wzruszył niejednego z uczestników uroczystości.

    Nie mogło również zabraknąć tradycyjnego STO LAT, symbolicznego toastu szampanem, okazjonalnego tortu oraz grupowego zdjęcia.

    W trakcie uroczystości dla Państwa Janiny i Ireneusza Suprun, którzy obchodzili w tym roku Diamentowe Gody, został przekazane gratulacje i życzenia w imieniu całej Wspólnoty Gminnej. Pani Wójt wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Gminy przekazały życzenia oraz kwiaty od wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Pan Ireneusz Suprun, był pierwszym Naczelnikiem, który stworzył podwaliny Gminy Janowiec Kościelny. Funkcję tę sprawował od 1 stycznia 1973 r., przez osiem kolejnych lat.

    Wzruszających momentów nie brakowało: Jubilatom za ich miłość i poświęcenie dziękowały Dzieci oraz Wnuki. W tak miłej atmosferze objawił się również talent wokalny "Złotej" Jubilatki Pani Teresy Filipińskiej.

    Dostojnym Jubilatom, którzy obchodzili Diamentowe i Złote Gody (2 pary), a nie mogli uczestniczyć w obchodach Pani Wójt wręczyła medale i dyplomy w miejscu ich zamieszkania, w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Ewelina Mierzejewska

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego

Janowiec Kościelny