SDC13155 800x600indeks

W dniu 21 czerwca 2016 r. w Janowcu Kościelnym odbyły się warsztaty ekologiczne „Odpady segregujesz- wiele zyskujesz”. Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a inicjatorem pomysłu było sołectwo Janowiec Kościelny. W imieniu sołectwa wnioskodawcą jest Gmina Janowiec Kościelny. Celem warsztatów było pogłębienie świadomości mieszkańców na temat gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki surowców. O odpowiedzialnych zakupach, ekoznakach oraz zasadach segregacji odpadów uczestnikom opowiadali pracownicy Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym. Następnie, za pomocą zabaw ruchowych i plastycznych dzieci utrwalały zdobytą wiedzę. Działania tego typu mają zachęcić dzieci do dbania o Ziemię na co dzień, poprzez wykształcenie codziennych nawyków proekologicznych i podniesienie poziomu świadomości ekologicznej. Następnie mają promować zachowania proekologiczne w środowisku lokalnym oraz zaangażować dzieci w przekazywanie wiadomości rodzicom.

Monika Ławicka