19642773 1616050585071995 7977894507976146557 n 800x600

Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Olsztynie na projekt Stowarzyszenia na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie Borowym i "Trójmieście" pt." Chrońmy nasze lasy - spotkanie z Leśnikiem" w dniu 14 lipca 2017 r. grupa dzieci wybrała się na wycieczkę ekologiczną do Nadleśnictwa Napierki.

Uczestnicy spotkali się z leśniczym leśnictwa Napierki Panem Piotrem Rogalskim, który bardzo ciekawie opowiadał o roślinach i zwierzętach występujących w okolicznych lasach. Podczas wyjazdu dzieci dowiedziały się, dlaczego niektóre gatunki drzew są wycinane, zobaczyły jak wyglądają drzewa zaatakowane przez szkodniki i w jaki sposób się je likwiduje. Pan leśniczy pokazał najstarsze dęby w Nadleśnictwie, wyjaśnił czym różnią się poszczególne gatunki drzew i w jakich miejscach mieszkają zwierzęta. Pan Rogalski wyjaśnił także, że leśnicy tak opiekują sie lasem, aby spełniał wszystkie funkcje: ekologiczne, społeczne i gospodarcze.

Kolejnym punktem wycieczki było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Na zakończenie wyjazdu uczestnicy otrzymali od leśniczego drobne upominki. Zorganizowanie takiego wyjazdu umożliwiło dzieciom poznanie pracy leśniczego i wzbogaciło wiedzę przyrodniczą na temat lasu i jego mieszkańców.

Po powrocie - aby utrwalić dzieciom zasady segregacji odpadów i tym samym dbania o środowisko, uczestnicy ustawili przy budynku świetlicy wiejskiej w Szczepkowie Borowym kosze do segregacji - koszt na papier, kosz na plastik i kosz na szkło.

Dzięki umiejscowieniu koszy, po każdych zajęciach, które odbywać się bedą w świetlicy wiejskiej dzieci bedą segregowały odpady i umieszczały w odpowiednich pojemnikach. Działanie to ma na celu edukację młodego pokolenia, utrwalenie zasady, że dzięki segregacji chronimy nasz świat dla siebie i przyszłych pokoleń.

Monika Ławicka