podzikowanie20191203

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym w latach 2017-2019 realizował w partnerstwie z Instytutem Badawczo Szkoleniowym w Olsztynie projekt „Pomosty do kariery”. Głównym celem było podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej u 7 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczeniobiorców pomocy społecznej.

            Uczestnikom projektu zapewnione zostało wsparcie o charakterze zindywidualizowanego  i kompleksowego zastosowania różnorodnych typów działań w formie grupowej, jak i indywidualnej m.in. wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, warsztaty rozwijające kapitał społeczny „metodą pomosty” z wykorzystaniem mini-grantów dla UP (zostały zorganizowane warsztaty bożonarodzeniowe w 2017r.), warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty autoprezentacji z udziałem pracodawcy (została zorganizowana giełda pracy z lokalnym przedsiębiorcą w 2018r), warsztaty „Generator pomysłów dla siebie”, kurs ogrodniczy, którego efektem było zazielenienie placu zabaw w Pokrzywnicy Wielkiej w miesiącu listopadzie 2019r., kurs komputerowy.

            Podczas uroczystego seminarium w dniu 28.11.2019r. w Olsztynie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym otrzymał podziękowanie za współpracę przy realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

                                                                                                                     Marzena Ewa Radzymińska

                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym