IMG 20171027 092044 800x450

27.10.2017 roku w siedzibie SOK odbył się XI Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, w którym udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie i Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Janowcu Kościelnym. Celem konkuru była popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych, kultywowanie tradycji narodowej oraz rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią i sztuką.

Według kryteriów, określonych w regulaminie, uczestników oceniało jury w składzie: Pan Paweł Waleriański, Pan Piotr Waleriański, Pani Ryszarda Lipińska. Wyłoniono następujących zwycięzców:

W kategorii Szkoły podstawowe :

I miejsce – zespół „Iskierki”- Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym,

II miejsce – Anna Kołacz oraz Natalia Szczepkowska– Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie.

III miejsce – Alicja Gołębiewska – Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym

W kategorii gimnazja – wyróżniony został zespół w składzie Julia Rama oraz Natalia Wiśniewska z Gimnazjum w Janowcu Kościelnym.

Laureaci pierwszego miejsca wezmą udział w Przeglądzie Powiatowym w Nidzicy.

Wszystkim uczestnikom i ich muzycznym opiekunom bardzo dziękujemy za prezentację utworów i wprowadzenie ducha patriotyzmu.

SOK