20170210 093905 800x451

Kuratorium Oświaty ogłosiło wyniki konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2016/2017. Dwoje uczniów naszej szkoły może pochwalić się wysokimi wynikami w tych konkursach. W szkole podstawowej jest to uczeń klasy VI - Olaf Gałęziewski, który uzyskał tytuł laureata konkursu dla szkół podstawowych z historii. W gimnazjum tytuł finalisty konkursu przedmiotowego wiedzy o społeczeństwie zdobyła uczennica klasy IIIB –Katarzyna Cesarczyk. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Udział w konkursach z historii i wiedzy o społeczeństwie wpisuje się w działania naszej szkoły, która w tym roku rozpoczęła starania o uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Uczniów do konkursów przygotowali nauczyciele historii – Sylwia Szczepkowska i Zbigniew Czechowski.

                                                                                                                                      S. Szczepkowska

DSCF7408 800x600

Dnia 16 lutego 2017 do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, na zaproszenie Dyrekcji, przybył mjr dr Adam Szymanowicz z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w celu przeprowadzenia zajęć na temat przyjaźni polsko-węgierskiej. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Przyjaźń polsko-węgierska sięga średniowiecza, kiedy to władca Polski – książę Bolesław Krzywousty i Król Węgier – Koloman Uczony, zawarli sojusz antyniemiecki. W późniejszym okresie przedstawiciele dynastii panujących obu państw zawierali małżeństwa dynastyczne. Kilkukrotnie doszło do unii dynastycznej, gdy Polacy i Węgrzy mieli wspólnego władcę. Tak było w okresie panowania Ludwika Węgierskiego, Władysława Warneńczyka  i Stefana Batorego. Rycerstwo polskie wspierało rycerstwo węgierskie, m.in. w bitwie pod Warną i Mohaczem. W czasie powstania węgierskiego w latach 1848 -1849 kilka tysięcy Polaków walczyło o wolność Węgier, a polscy generałowie - Henryk Dembiński i Józef Bem byli głównodowodzącymi powstańczej armii węgierskiej. W kilkanaście lat później Węgrzy uczestniczyli w powstaniu styczniowym. W czasie wojny polsko-bolszewickiej Węgrzy nieodpłatnie i własnym transportem przekazali Polakom własne zapasy amunicji i wyposażenia wojskowego. 30 tysięcy Węgrów zgłosiło się ochotniczo, aby walczyć u boku Wojska Polskiego przeciwko bolszewikom. Niestety, nie zostali przepuszczeni przez władze czechosłowackie. W trakcie II wojny światowej Węgrzy udzielali schronienia polskim uchodźcom. Polacy masowo udzielali pomocy ofiarom sowieckiej interwencji w czasie powstania węgierskiego w 1956 r.

W marcu 2007 r. parlamenty obu państw ustanowiły dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

                                                                                          E. Wesołowska

IMG 0714 800x600

Dnia 13.10.2016r. w  siedzibie Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym, odbyło się szkolenie indywidualne dla rolników.  Dotyczyło ono  przestrzegania zasad  BHP w gospodarstwie rolnym.  Rolnicy najczęściej ulegają wypadkom przy pracy z udziałem  grup zdarzeń:  02 - upadek osób, 07 - pochwycenie przez części ruchome maszyn i urządzeń oraz 08 -uderzenie, pogryzienie przez zwierzęta.  Wskaźnik wypadkowości w województwie warmińsko-mazurskim  jest jednym z najwyższych, a w gminie Janowiec Kościelny jest najwyższy   (2015 - 7 wypadków;  01.01.2016r.-30.09.2016r. - 15 wypadków) z wszystkich gmin, podległych  Placówce Terenowej KRUS w Nidzicy, dlatego  przeprowadzenie  szkolenia dla ww. gminy  było jak najbardziej  zasadnym.  
 Główne hasła szkolenia:
Upadek to nie przypadek, które przypomina, że dbałość o stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ład i porządek w obejściu, stosowanie właściwej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, skutecznie ograniczają ryzyko upadków osób podczas pracy w rolnictwie.

-  Nie daj się wkręcić, mające na uwadze zapobieganie groźnym w skutkach pochwyceniom i uderzeniom przez ruchome części maszyn i urządzeń, poprzez dbanie o ich stan właściwy, o kompletność osłon i zabezpieczeń ruchomych części, przestrzeganie zaleceń producentów zawartych w instrukcjach obsługi, takich jak np. konieczność wyłączenia napędu przed rozpoczęciem napraw i regulacji.
 - Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz - to nowe hasło, związane z problemem wypadków podczas obsługi zwierząt. Bezpieczeństwo i higiena pracy z żywym inwentarzem w dużej mierze zależy od warunków jego bytowania w gospodarstwie rolnym. Zapewnienie zwierzętom odpowiedniej przestrzeni do życia oraz pożywienia i wody, traktowanie ich przyjaźnie, zmniejsza ryzyko przygniecenia, uderzenia i pogryzienia, a przestrzeganie higieny podczas ich obsługi,  zapobiega zakażeniom chorobami odzwierzęcymi.

Głównym celem spotkania było omówienie najważniejszych zasad BHP, których przestrzeganie pozwoli  zmniejszyć ryzyko wszystkich wypadków, a w szczególności ww. grup oraz zaprezentowanie trybu  postępowania wypadkowego.
Wiedzę przekazaną na szkoleniu  uczestnikom uzupełniono o  projekcję filmów edukacyjnych z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. W między czasie  rozdano  uczestnikom broszury i kalendarze prewencyjne  na 2017r.  Podsumowaniem zdobytej na szkoleniu wiedzy było rozwiązanie testu z zakresu BHP w rolnictwie. Komisja konkursowa w składzie Kierownik PT KRUS w Nidzicy -  Joanna Szczepkowska oraz Samodzielny Inspektor -  Sylwia Urbanowicz z przyjemnością wyłoniły  laureata konkursu, którym okazała się  Pani  Ewa Szczepkowska ze Szczepkowa Borowego, która otrzymała nagrodę ufundowaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w postaci: gaśnicy proszkowej, apteczki, koca gaśniczego oraz  dodatkowych gadżetów. Laureatce Kasa życzy skutecznego wykorzystywania nagrody przy codziennej pracy w rolnictwie.

PT KRUS w Nidzicy

IMG 0712 800x600

IMG 0714 800x600

 13438802 1290532270976631 5929788802068492458 n 800x600 indeks

18 czerwca 2016 r. sołectwo Napierki, na czele z sołtysem Panem Bogdanem Nazarem zorganizowało wspólną wycieczkę. Do udziału w wyjeździe przyłączyły się osoby z sąsiedniego sołectwa Powierż. Wyjazd rozpoczął się od rejsu statkiem pasażerskim po Jeziorze Nidzkim. Jezioro uważane jest za jedno z najpiękniejszych jezior na Mazurach. Następnie wszyscy udali się do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Pobyt w Parku był zarówno atrakcją jak i ciekawą lekcją przyrody dla uczestników. Większość zwierząt jest zaprzyjaźnionych z człowiekiem, dlatego też możliwe było wejście do niektórych gatunków na ich obszerne wybiegi a nawet karmienie, głaskanie i podziwianie z bliska. Zwiedzanie Parku odbyło się pod opieką przewodnika, który opowiadał o poszczególnych zwierzętach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie ochrony. Po wyczerpującym dniu uczestnicy pełni wrażeń wrócili z zadowoleniem do swoich domów.

Wyjazd miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców sołectwa. Spełnił także funkcję integracyjną.

Zadanie pn. „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi” zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pozyskanego przez Gminę Janowiec Kościelny na wniosek sołectwa Napierki oraz środkom pozyskanym od Sponsorów. Pan Sołtys serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli Jego projekt finansowo.

Monika Ławicka

 13087616 1231565100187214 1406921525533355020 n 800x600indeks

25 czerwca 2016 r. 23 osobowa grupa dzieci z sołectwa Borowe oraz okolicznych miejscowości odwiedziła " Krainę 7 Osobliwości " w Jabłonce k. Nidzicy. Tam dzieci spotkały się z Wodnicą Alicją i Wodnikiem Omulkiem. W ramach zajęć odbyły niezwykłą podróż w czasie i przeniosły się w przeszłość mazurskiej wsi. Idąc leśną ścieżką edukacyjną rozwiązywały różne zadania i zagadki dotyczące m.in. środowiska i jego ochrony. Zapoznały się z pracą dawnych Mazurów. Poznały las, spotkały rolnika, drwala, rybaka i dowiedziały się jak kiedyś wyglądała ich praca i jakich narzędzi używali oraz jaki wpływ poszczególne zawody miały na środowisko dawniej i dziś. Spacer skończył się w skansenie narzędzi rolniczych, gdzie czekał na dzieci ukryty skarb. Po spacerze dzieci zapoznały się z tradycyjnymi „ekologicznymi” zabawami naszych dziadków. Była min. gigantyczna proca, spacer na nietypowych obcasach czy zwariowane koło. Kolejnym etapem było malowanie na drewnie legendarnego Wodnika Omulka. Własnoręcznie pomalowany portret Wodnika dzieci zabrały ze sobą w dalszą podróż, by przynosił im szczęście. Zwieńczeniem całej wycieczki był odpoczynek nad jeziorem.

Projekt podniósł świadomość ekologiczną wśród mieszkańców sołectwa Borowe i sąsiednich miejscowości- szczególnie dzieci, promował nawyki ekologiczne wśród młodych osób, nauczył wrażliwości wobec zwierząt i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody. Wyjazd był "ekologiczną lekcją przyrody" dla młodych uczestników.
Projekt pt." Aktywnie po zdrowie - z zabawą poznajemy las" został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Olsztynie pozyskanemu przez Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie Borowym i „Trójmieście”.

Monika Ławicka