DSC06451

Dnia 27 września 2017 r., odbyła się wycieczka edukacyjna do Olsztyna. W wycieczce wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum w SP w Janowcu Kościelnym, opiekunami były : Krystyna Szulczak, Edyta Wesołowska i Sabina Żebrowska. Pierwszym punktem wycieczki były pokazy, warsztaty, wykłady na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Tematem wykładu było : Jajka Faberge. Historia opowiedziana klejnotami, warsztaty matematyczne nauczyły nas przede wszystkim wiązać krawaty, układaćbryły, parkiet. Każdy miał możliwość obejrzenia wystawy motyli, żuków, ptaków. Oglądaliśmy również wystawę na temat rolnictwa dawniej i dziś oraz roślin. Zwiedziliśmy również budynki UWM. Niestety szybko nadszedł czas powrotu, ale wracaliśmy pełni pozytywnych emocji i radości ze wspólnie spędzonego czasu.    

Sabina Żebrowska

DSC06458

20663993 1895272270735047 4964047816047505417 n 800x600

W sobotę 5 sierpnia 2017 roku w sołectwie Smolany zorganizowane zostały warsztaty ekologiczne. Miały one na celu edukowanie oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców sołectwa, zwłaszcza tych najmłodszych. Warsztaty rozpoczęły się od przeprowadzenia zabaw i konkursów - ekologicznych i sprawnościowych, sprawdzających m.in. wiedzę na temat ponownego wykorzystania odpadów komunalnych . Za udział w zabawach dzieci otrzymały nagrody. Następnie mieszkańcy przeprowadzili akcję sprzątania wsi oraz posadzili na placu wiejskim zakupioną roślinność.   Przed świetlicą umieszczono również zakupione kosze do segregacji odpadów oraz karmiki dla ptaków. Działania te w znacznym stopniu podniosły wśród najmłodszych poczucie odpowiedzialności za środowisko w którym żyjemy.  Całość zwieńczył piknik i wspólne pieczenie kiełbasek.

Zadanie pn. „EKO-PRZYGODA” zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pozyskanego przez Gminę Janowiec Kościelny na wniosek sołectwa Smolany.

Joanna Krajewska

 

20170826 125557 800x450

W dniu 26 sierpnia 2017 r. w Szczepkowie-Zalesiu odbyły się warsztaty ekologiczne połączone z nasadzeniem roślinności. Sołtys sołectwa Magdalena Moszczyńska w ramach warsztatów przeprowadziła gry i zabawy dla dzieci o tematyce ekologicznej. Najmłodsi bardzo chętnie uczestniczyli w przygotowanych zabawach, a także wykazali się ponadprzeciętną wiedzą na tematy związane z ekologią. Następnie wspólnie posadzono roślinność na placu wiejskim, o którą -  pod nadzorem Pani Sołtys - dzieci zobowiązały się dbać. Warsztaty zakończyły się wspólnym grillem.

Warsztaty miały na celu kształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców sołectwa Szczepkowo-Zalesie. Spełniły również funkcę intergracyjną.

Zadanie pn. „EKO-PRZYGODA” zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pozyskanego przez Gminę Janowiec Kościelny na wniosek sołectwa Szczepkowo-Zalesie.

Joanna Krajewska

 

 

19642773 1616050585071995 7977894507976146557 n 800x600

Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Olsztynie na projekt Stowarzyszenia na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie Borowym i "Trójmieście" pt." Chrońmy nasze lasy - spotkanie z Leśnikiem" w dniu 14 lipca 2017 r. grupa dzieci wybrała się na wycieczkę ekologiczną do Nadleśnictwa Napierki.

Uczestnicy spotkali się z leśniczym leśnictwa Napierki Panem Piotrem Rogalskim, który bardzo ciekawie opowiadał o roślinach i zwierzętach występujących w okolicznych lasach. Podczas wyjazdu dzieci dowiedziały się, dlaczego niektóre gatunki drzew są wycinane, zobaczyły jak wyglądają drzewa zaatakowane przez szkodniki i w jaki sposób się je likwiduje. Pan leśniczy pokazał najstarsze dęby w Nadleśnictwie, wyjaśnił czym różnią się poszczególne gatunki drzew i w jakich miejscach mieszkają zwierzęta. Pan Rogalski wyjaśnił także, że leśnicy tak opiekują sie lasem, aby spełniał wszystkie funkcje: ekologiczne, społeczne i gospodarcze.

Kolejnym punktem wycieczki było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Na zakończenie wyjazdu uczestnicy otrzymali od leśniczego drobne upominki. Zorganizowanie takiego wyjazdu umożliwiło dzieciom poznanie pracy leśniczego i wzbogaciło wiedzę przyrodniczą na temat lasu i jego mieszkańców.

Po powrocie - aby utrwalić dzieciom zasady segregacji odpadów i tym samym dbania o środowisko, uczestnicy ustawili przy budynku świetlicy wiejskiej w Szczepkowie Borowym kosze do segregacji - koszt na papier, kosz na plastik i kosz na szkło.

Dzięki umiejscowieniu koszy, po każdych zajęciach, które odbywać się bedą w świetlicy wiejskiej dzieci bedą segregowały odpady i umieszczały w odpowiednich pojemnikach. Działanie to ma na celu edukację młodego pokolenia, utrwalenie zasady, że dzięki segregacji chronimy nasz świat dla siebie i przyszłych pokoleń.

Monika Ławicka

 

 DSC 0385 800x533

27 lipca 2017 r. dzieci z sołectwa Zaborowo, wraz z Panią sołtys Anną Komosińską udały się na wycieczkę.  Celem wyjazdu był Węgój – warmińska wieś, położona nad malowniczym brzegiem Jeziora Węgojskiego. Na miejscu uczestników przywitała Warmianka, która opowiedziała o historii, tradycji i przyrodzie Węgoja. Wyjaśniła także zasady gry terenowej "Warmińskie Straszydła", w której dzieciaki miały wziąć udział. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy. Aby odnaleźć skarb i wyzwolić mieszkańców spod panowania Straszydeł należało odnaleźć wszystkie baśniowe postacie  i wykonać wyznaczone przez nie zadania. Dzieci miały również możliwość przejścia ścieżką edukacyjną pn. "Śladami leśnych duchów" i podziwiania ustawionych wzdłuż ścieżki drewnianych rzeźb duchów i straszydeł. Pobyt w Węgoju był fantastyczną formą zabawy i wypoczynku, łączącą aktywność ruchową i intelektualną uczestników z poznawaniem tradycji i kultury regionu oraz wspaniałą lekcją przyrody. Następnie wszyscy udali się do Biskupca, by tam z wieży widokowej zachwycać się niesamowitą panoramą całej okolicy. Po wyczerpującym dniu uczestnicy pełni wrażeń wrócili do swoich domów. Wyjazd z pewnością podniósł poziom świadomości ekologicznej mieszkańców sołectwa. Spełnił także funkcję integracyjną.

Zadanie pn. „EKO-PRZYGODA” zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pozyskanego przez Gminę Janowiec Kościelny na wniosek sołectwa Zaborowo.

Joanna Krajewska